Poslání společnosti

Skupina Českomoravský beton je součástí nadnárodní společnosti HeidelbergCement, která má více než 53 000 zaměstnanců ve více než 40 zemích. Společnosti skupiny HeidelbergCement přitom mají své vlastní kulturní hodnoty a postoje a uplatňují různé řídící, manažerské a obchodní postupy. Proto bylo důležité definovat hodnoty a postupy společné pro celou skupinu, tak aby se ubírala do budoucna vždy stejným směrem. Stanovilo se 8 hlavních principů, které tvoří základní firemní filozofii. Těmito principy se řídí i podnikání společnosti Českomoravský beton.

 • Image společnosti
  Stavíme na celosvětovém růstu, abychom pomohli vytvořit lepší svět
 • Kultura podnikání společnosti
  Stavíme na lokální odpovědnosti, abychom dosáhli globálního úspěchu
 • Personální politika společnosti
  Stavíme naše podnikání na odborných znalostech a schopnostech našich spolupracovníků
 • Tržní strategie společnosti
  Stavíme náš růst na dosažení zisku, protože pro svůj růst potřebujeme pevný základ
 • Zákaznická filozofie společnosti
  Stavíme na spokojenosti našich zákazníků, protože jejich úspěch je naším úspěchem
 • Standard jakosti společnosti
  Stavíme na kvalitních výrobcích, protože jsou základem našeho dobrého jména
 • Vztah společnosti k životnímu prostředí
  Stavíme na ochraně životního prostředí, protože to má pro nás také ekonomický význam
 • Úsilí společnosti o inovace
  Stavíme na nových technologiích, protože určují náš budoucí úspěch