1920_1080_slimflow.jpg
Banner_Lite smesi_996x432_4.jpg
Banner_Lite smesi_996x432_2.jpg
Banner_Lite smesi_996x432_3.jpg

SLIMFLOW® je specializovaný litý anhydritový potěr, který představuje vyspělou generaci podlahových hmot pro vnitřní použití především v rodinných domech, bytové a občanské výstavbě. Je navržen hlavně pro použití při rekonstrukcích podlahových souvrství. Je možné jej použít jako připojený nebo plovoucí (vytápěný) potěr. Vyniká vysokou pevnostní, tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami a kabely podlahového topení nebo vyrovná případné nerovnosti na povrchu rekonstruované podlahy. 

SLIMFLOW je vyráběný v souladu s požadavky ČSN EN 13813. Umožňuje provedení podlahové konstrukce s tolerancí rovinnosti ±2 mm na 2 m. Vytváří tedy optimálně rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu bez nutnosti vyztužení.

Specifikace 

SLIMFLOW je vyráběn jen v jedné podobě, a to jako potěr s charakteristikou CA-C35-F7. Potěr obsahuje rozptýlená nekovová vlákna pro vylepšení mechanických vlastností a optimalizaci vysychání a přísady pro lepší přídržnost k podkladu a omezení tvorby trhlin.

Dostupnost potěru není na všech výrobnách automatická a okamžitá. Vhodnost a možnost dodávky je nutné zkonzultovat s obchodním zástupcem pro lité potěry.

Specializovaný litý potěr SLIMFLOW se používá primárně jako silnovrstvá samonivelační vyrovnávací stěrka na stávající podlahové roznášecí vrstvy a slouží poté buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.) nebo přímo jako nášlapná vrstva pod speciální povrchové úpravy (epoxidové stěrky). Potěr SLIMFLOW lze použít i jako samostatnou roznášecí vrstvu do podlahového souvrství, k tomuto účelu ale primárně slouží standardní litý potěr ANHYMENT.

REKONSTRUKCE – REPROFILACE PODLAH

Bydlíte už nějaký čas v bytě nebo domě a přijde Vám, že Vaše podlaha je jak hladina neklidného moře, někde křupe nebo se úplně ztrácí pod nohama? A když se odloupe dlažba či vyndají parkety, tak už není čas a prostor na kompletní rekonstrukci souvrství? Nebo máte obavu o únosnost stropu pod vámi? Řešením těchto problémů je použití SLIMFLOW. Tento samonivelační anhydritový potěr je připraven pro opravu stávající potěrové vrstvy jako připojený potěr pro anhydritové i pro cementové podklady - samozřejmě při správné přípravě. Reprofilace podlahy pomocí potěru SLIMFLOW zajistí velmi dobrou rovinnost pro nové koberce, laminátové podlahy, vinyl i marmoleum.

DOPLNĚNÍ VÝŠKY HRUBÉ PODLAHY

Stavba nového domu i podle sebelepšího projektu je pořád proces, kdy se může ledacos přihodit. Někdy ujede ruka při výškovém zaměření nebo při aplikaci potěrů. Může se také stát, že místo dlažby vás více osloví marmoleum. Pak potřebujete na ploše najednou o 15-20 mm více roznášecí vrstvy. Jak na to? Odpověď je SLIMFLOW. Na vyzrálý, vyschlý podklad po optimální přípravě je možné v jednom kroku niveletu podlahy doplnit, vyrovnat a rovnou podlahu připravit pro kladení nášlapné vrstvy. SLIMFLOW obsahuje vlákna a má tedy dostatečně odolný povrch pro přímé lepení většiny nášlapných vrstev.

SLIMFLOW A LAMINÁTOVÉ ČI DŘEVĚNÉ PODLAHY

Staré cementové podlahy mohou při výměně nášlapných vrstev přestat vyhovovat moderním standardům pro rovinnost nebo další kvalitativní požadavky. Při potřebě rychlé přípravy podkladu pod tenčí, nový nášlapný materiál, je možné litý potěr SLIMFLOW použít jako silnovrstvou vyrovnávací stěrku s minimální tloušťkou 15 mm a doporučenou střední tloušťkou 20 mm. Na optimálně aplikovaný potěr je pak možné pokládat či lepit nášlapné vrstvy bez nutnosti dalšího stěrkování. Vysoká pevnost potěru na jeho povrchu je pak velmi vhodná pro náročnější podlahoviny, jako jsou právě dřevěné lepené prvky, rovinnost je pak příjemná pro laminátové či vinylové kazety.

SLIMFLOW A MODERNÍ KUCHYNĚ

Nová kuchyně v zabydleném prostoru může požadovat řešení rovinnosti a únosnosti stávající podlahy. SLIMFLOW pomůže zvýšit „sílu“ podkladu a připraví příjemnou rovinu pro instalaci nové nášlapné vrstvy a zařízení kuchyně. Je dobré myslet na použití hydrostěrky na povrch potěru, budeme-li mít v nové kuchyni automatickou myčku nádobí nebo pračku.

SLIMFLOW A KOUPELNA

I při rekonstrukci či dostavbě koupeny dojde někdy na situaci, že nosná konstrukce a strop nám vytvoří sestavu, kdy pod dlažbou a topnou rohoží je už jen 25 mm místa. I v tomto případě je možné anhydritový potěr SLIMFLOW užít. Výhodou je dobrá rovinnost a vysoká pevnost. Ale platí to samé jako u ANHYMENTu, tedy povrch potěru je nutné opatřit hydroizolačním nátěrem a prostupy, fabiony a citlivé detaily provést tak, aby nepropouštěly k potěru vodu.

SLIMFLOW VHODNÝ I PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Litý anhydritový potěr SLIMFLOW je stejně jako ANHYMENT velmi vhodný pro plošné, sálavé, podlahové vytápění. SLIMFLOW se uvažuje pro topné fólie, rohože i teplovodní vytápění. Podklad musí být ale omezeně stlačitelný a volná tloušťka potěru musí být minimálně 25 mm. SLIMFLOW se s podlahovým vytápěním doporučuje používat tam, kde je málo místa na roznášecí vrstvu potěru a není možné jiné řešení.

MÁLO MÍSTA A ROVNÁ PODLAHA

Někdy se stane, že v přestavbě nebo po obnažení prostor během rekonstrukce vznikne velmi málo místa pro roznášecí vrstvu podlahy, na kterou jsou jasně dány požadavky normou a také technickými listy výrobců, případně regulativy na akustickou pohodu. Když ale není možné již dostát všem „normálním“ hodnotám a je povolena výjimka, pak SLIMFLOW na málo stlačitelném podkladu může vytvořit roznášecí vrstvu již od 25 mm tloušťky. Na tuto vrstvu je pak možné přímo klást finální podlahoviny. Pro útlum kročejového hluku se doporučuje použít pěnový polyetylen („mirelon“).

SLIMFLOW se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Na stavbu se dopravuje autodomíchávačem nebo mobilním výrobním zařízením BREMAT. Ukládka probíhá čerpáním, na místě nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu. Je tudíž šetrný k již upraveným plochám. Na stavbě není potřeba mít zdroj elektrické energie.

 • EFEKTIVITA

SLIMFLOW znásobuje efekt přímým propojením dodávky čerstvého litého potěru z výrobny a pokládky na stavbě prováděné odbornou firmou, který provádí obvykle i přípravu potěru. Produkt umožňuje dosáhnout lehce, hospodárně a rychle vysokých výkonů při pokládce vrstvy potěru a šetří skladovací a výrobní prostory na stavbě.

 • RYCHLOST

SLIMFLOW je díky rychlejším nárůstům počátečních pevností v běžných podmínkách stavby pochozí již po 18-36 hodinách od pokládky a po 4 dnech lze již vrstvu potěru zatěžovat stavebním provozem. SLIMFLOW lze pokládat za teplot v rozmezí +8 °C až +25 °C.

 • VYSOKÁ KVALITA

Díky vysoké tekutosti lze s potěrem SLIMFLOW dosáhnout velmi rychle a jednoduše vodorovné plochy. SLIMFLOW se díky jednoduché technologii „rozvlňování“ či „propichování“ při pokládce rychle hutní (odvzdušňuje) a zároveň niveluje. Případné spáry ve dveřních otvorech (bytové jednotky, složité plochy, podlahové vytápění) se opatřují speciálním spárovacím profilem nebo se tvoří prořezem a musí ctít spáry v podkladu.

 • „SPECIALISTA“

Vysoká hutnost a dokonalé zalití topných rozvodů minimalizují odpor při prostupu tepla, a tím urychlují prohřátí vytápěného prostoru budovy, stejně tak při navyšování stávajících vrstev se přechod tepla příliš neomezuje. Jako podklad pro použití potěru SLIMFLOW mohou sloužit, při správné přípravě, v podstatě jakékoli podklady v interiéru.

 • JISTOTA

SLIMFLOW je vyráběn na betonárnách s plně automatizovaným systémem řízení dle speciálních a ověřených receptur. Veškeré vlastnosti použitých materiálů i kvalita výsledného
produktu jsou průběžně kontrolovány. Během dopravy autodomíchávači je zachována vysoká kvalita a stabilní konzistence až po dobu pokládky.

 • HOSPODÁRNOST

Litý potěr SLIMFLOW umožňuje rychlejší postup výstavby díky snadnému dovozu a přečerpání a rychlého nárůstu počátečních pevností.

 • VARIABILITA

SLIMFLOW je vhodný jednak jako připojený potěr na starší podklady nebo z něj lze vytvořit tenčí roznášecí vrstvu podlahy. Stejně tak je vhodný do různých kombinací podlahových sendvičů a pod skoro všechny finální podlahoviny (kromě stěrek na bázi cementu). Poslouží v mnoha typech místností občanské a bytové výstavby.

Benefity, které s sebou nese použití anhydritového potěru SLIMFLOW:

 • alternativa k vyrovnávacím podlahovým stěrkám
 • bez přípojky elektrické energie
 • vhodné v kombinaci s podlahovým vytápěním např. topné rohože
 • vhodné pro rekonstrukce v rezidenční výstavbě
 • pro sanace roznášecí vrstvy podlahy
 • pomoc v nestandardních případech
 • stejnoměrná kvalita díky dodávce z autodomíchávače
 • není třeba skladovat stěrkovou hmotu na stavbě
 • jednodušší řešení (odvoz) zbytků materiálu
 • úspora času a práce při míchání pytlovaného materiálu stěrek
 • vysoká pevnost v tahu za ohybu (7 MPa)
 • aplikace v tloušťkách již od 15 mm
 • pro využití i k realizaci roznášecí vrstvy podlahy (v tloušťkách od 25 mm)
 • s rozptýlenou výztuží
 • bez přípojky tlakové vody
Produktový list - Slimflow.pdf

Produktový list - Slimflow.pdf

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr SLIMFLOW - vytápěný.pdf

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr SLIMFLOW - vytápěný.pdf

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr SLIMFLOW - plovoucí.pdf

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr SLIMFLOW - plovoucí.pdf

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr SLIMFLOW - sanace roznášecí vrstvy.pdf

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr SLIMFLOW - sanace roznášecí vrstvy.pdf

Zobrazit Stáhnout

Bezpečnostní list - Slimflow.pdf

Bezpečnostní list - Slimflow.pdf

Zobrazit Stáhnout

Technický list - Slimflow.pdf

Technický list - Slimflow.pdf

Zobrazit Stáhnout

CE - Slimflow.pdf

CE - Slimflow.pdf

Zobrazit Stáhnout

Prohlášení o vlastnostech.pdf

Prohlášení o vlastnostech.pdf

Zobrazit Stáhnout

Produktový katalog - Anhyment, Slimflow, Cemflow, Poriment.pdf

Produktový katalog - Anhyment, Slimflow, Cemflow, Poriment.pdf

Zobrazit Stáhnout

Rychlý kontakt

Potřebujete poradit?

Sháníte více informací k produktu? Zvolte váš region.

Potřebujete více informací?

?

Zadáním telefonního čísla výrazně urychlíte zpracování Vašeho dotazu.

?

Čeho se váš dotaz týká?

Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.