Poriment®
Poriment® skladba
Poriment®
Poriment®
Poriment®
Poriment®
Poriment®

PORIMENT® je litá cementová pěna, která se dopravuje na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem a představuje alternativu pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, deskový polystyren atd. Jedná se o moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván drcený polystyren za účelem lepších tepelně izolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti.

Jednotlivé typy pěny PORIMENT se rozlišují písmeny a číslem v názvu. Jestliže se v názvu vyskytuje písmeno P, jedná se o Poriment s obsahem polystyrénu, je-li v názvu písmeno W (water), je nízké objemové hmotnosti materiálu dosaženo napěněním cementové suspenze. Obsahuje-li název písmeno S, jedná se o Poriment který má složení vytvářející hustší konzistenci, která umožňuje ukládku do spádu.

Oblasti použití:

PORIMENT P

 • Výplně hluchých míst v konstrukci

 • Vyrovnávací vrstvy v podlahách

 • Tepelně izolační vrstvy

 • Izolační vrstvy pod základové desky

 • Výplně dutých prostorů, zemních dutin a kanálů

 • Výplně výkopů okolo bazénů

 • Izolační vrstva pro dálková topná vedení

PORIMENT W

 • Tenkovrstvé vyrovnávací vrstvy v podlahách

 • Tepelně izolační vrstvy

 • Vyrovnávací nebo výplňové vrstvy, kde je nutná vyšší tekutost materiálu

PORIMENT PS

 • Spádové vrstvy na plochých střechách, terasách vytvářející podklad pod izolace

 • Tepelně izolační vrstvy

 • Spádové vrstvy na podzemních objektech vytvářející podklad pod izolace

 • Výplňové vrstvy o velkých tloušťkách (stabilnější konzistence materiálu)

PORIMENT WS

 • Spádové vrstvy plochých střech a podzemních objektů vytvářející podklad pod izolaci (natavené i přikotvené) mají tepelně izolační funkci

Cementová litá pěna PORIMENT má díky svému složení a vlastnostem široké uplatnění. Používá se k výplním, tenkovrstvým vyrovnávkám, tepelně izolačním vrstvám, ale i na spádové vrstvy plochých střech.

TENKOVRSTVÉ VYROVNÁVKY PODLAHY

Vyrovnání podkladu je nutné zejména u rekonstrukcí (např. u klenbových stropů nebo při nahrazování zásypů u dřevěných stropů), ale i u novostaveb, kde je většina rozvodů (elektřiny, topení atd.) vedena po stropní konstrukci. Pro tento účel se využívá PORIMENT P a PORIMENT W.

IZOLACE ZÁKLADŮ

Energetické vlastnosti stavby lze zlepšit i tak, že kromě izolace základů z bočních stran se základy tepelně izolují i zespodu. Pro izolaci základů zespodu lze použít lité cementové pěny PORIMENT® z nabídky skupiny Českomoravský beton. Cementová pěna s obsahem polystyrenu nahrazuje štěrkové lože a tvoří samostatnou vrstvu výšky cca 10 – 15 cm mezi kamenným podsypem a betonovým monolitem. Dříve se pro tuto vrstvu využíval extrudovaný polystyren, což je ale řešení poměrně náročné na manipulaci (řezání, skládání desek) i náklady. Cementová pěna spolehlivě vyplní všechny prostory konstrukce, například v konstrukci dokonale obteče a uzavře rozvody kanalizace. Navíc ani s postupem času neztrácí pevnost a nedegraduje, naopak si zachovává své výborné izolační vlastnosti.

VÝPLNĚ

Především při rekonstrukci starších objektů se v konstrukcích vyskytují hluché prostory, které byly vyplněné zásypy. Jedná se zejména o rekonstrukci kleneb, polospalných dřevěných stropů atd. Tyto starší konstrukce většinou potřebujeme odlehčit a zpevnit. Většinou toho dosáhneme odstraněním starého nesoudržného násypu a jeho nahrazením cementovou litou pěnou s polystyrénem PORIMENT.

PLOCHÉ STŘECHY

Každá plochá jednovrstvá střecha musí mít vrstvu, která zajistí spád povrchu a odtok vody z povrchu. Tento spád lze zabezpečit několika typy materiálů. Mohou to být spádové polystyrénové klíny, beton s vylehčeným kamenivem, nebo cementová pěna PORIMENT. PORIMENT sice nemá tak nízký součinitel tepelné vodivosti jako polystyrén, je však výrazně levnější a jeho ukládka je jednodušší. Postačí malé šnekové čerpadlo na potěry a gumové hadice se dají bez problémů vést již téměř dokončeným interiérem nebo po fasádě. Na střeše se vodícími latěmi nebo provázky pouze vytyčí spády a materiál se do potřebných ploch srovná buď latí nebo houpací tyčí.

Výroba cementové pěny PORIMENT probíhá mobilním zařízením Aeronicer II. Princip spočívá v tom, že se na výrobně namíchá pouze cementové mléko, které se doveze autodomíchávačem na stavbu, kde se skládá do zařízení Aeronicer II. V tomto zařízení se přidává do směsi pěnicí přísada a mícháním s cementovým mlékem se aktivuje. V případě, že se vyrábí PORIMENT W nebo WS, je směs v tomto stavu Aeronicerem II čerpána na stavbu. V případě, že se vyrábí PORIMENT P nebo PS, přidává se do směsi kuličkový polystyrén a pak se teprve směs čerpá na místo určení. K výrobě Porimentu není potřeba přípojky elektrického proudu ani vody.

 • suchá objemová hmotnost 400–1200 kg/m3 dle typu
 • pevnost v tlaku 0,4–2,0 MPa
 • součinitel tepelné vodivosti od 0,09 W/mK v suchém stavu
 • vyrovnávací vrstvy už od 2 cm tloušťky
 • pevnost v tahu za ohybu 0,2–0,5 MPa
 • stlačitelnost při maximálním napětí 8–10 %
 • přirozená vlhkost 6–12 %

Hlavní výhody cementové lité pěny PORIMENT jsou:

 • Vyrovnání nerovností podkladu
 • Velmi rychlá realizace

 • Nízká objemová hmotnost

 • Bez použití ocelové výztuže

 • Minimální riziko akustických mostů

 • Úspora času a pracovníků na stavbě

 • Úspora elektrické energie a vody na stavbě

 • Bez trvalých a drahých záborů místa

 • Bez složitých strojních zařízení na stavbě

 • Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory

PORIMENT se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, na stavbu se dopravuje autodomíchávačem. Podle objednávky Vám požadovaný typ a množství lité cementové pěny zavezeme na stavbu, kde jej složíme do vysoce výkonného dieselového čerpadla, které přistavíme včetně obsluhy. Díky možnosti dosáhnout velice nízkých objemových hmotností (až 300 kg/m3 v suchém stavu) a v ekonomice dopravních nákladů (jeden autodomíchávač doveze cementovou suspenzi na výrobu až 21 mPorimentu) je moderní výplňový a tepelněizolační materiál vhodný pro novostavby i rekonstrukceProduktový list - Poriment.pdf

Produktový list - Poriment.pdf

Zobrazit Stáhnout

Schéma: Moderní řešení podlahy

Schéma: Moderní řešení podlahy

Schéma zobrazuje moderní řešení podlahy a její jednotlivé vrstvy.

Zobrazit Stáhnout

Schéma: Konvenční řešení podlahy

Schéma: Konvenční řešení podlahy

Zobrazit Stáhnout

Schéma souvrství: Cementová litá pěna Poriment na ploché střeše

Schéma souvrství: Cementová litá pěna Poriment na ploché střeše

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr vytápěný

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr vytápěný

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na klenbě)

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na klenbě)

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na dřevěné konstrukci)

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na dřevěné konstrukci)

Zobrazit Stáhnout

Bezpečnostní list - Poriment.pdf

Bezpečnostní list - Poriment.pdf

Zobrazit Stáhnout

Technický list - Poriment

Technický list - Poriment

Zobrazit Stáhnout

Prohlášení shody - Poriment

Prohlášení shody - Poriment

Zobrazit Stáhnout

Produktový katalog - Anhyment, Slimflow, Cemflow, Poriment.pdf

Produktový katalog - Anhyment, Slimflow, Cemflow, Poriment.pdf

Zobrazit Stáhnout

Cementová litá pěna PORIMENT nachází široké uplatnění při výstavbách rodinného, bytového a občanského charakteru nebo v průmyslových a zemědělských stavbách.

OC Central Chomutov

Chomutov

Podlahy - Anhyment AE 20 6.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 3.000 m2

 

 

Domov pro seniory v Litoměřicích

Litoměřice

Podlahy - Anhyment 4.000 m2, Poriment 4.000 m2, Cemflow 2.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 2.000 m2  

 

Elektrárna Tušimice

Tušimice

Rekonstrukce ploché střechy kotelny
Střecha - Poriment PS 600 3.500 m2

 

Bytové domy Slaný

Slaný

Podlahy - Anhyment 6.000.m2, Poriment 6.000 m2

   

Bytový dům Sluneční náměstí

Praha 13, realizace 2004

Výšková budova  21 nadzemních podlaží

Podlahy - Anhyment, Poriment 20.000 m2

Zdění - Malmix

   

Řadové rodinné domy Klausova ul.

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 8.000 m2
Zdění – Malmix

   

Obytný soubor Ve Slatinách

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2

  

Bytový dům Bydlení nad Mazankou IV

Praha 8

Stavba získala titul Best of Realty 2006
Podlahy – Anhyment, Poriment 17.000 m2

  
 

Rezidence Mlynářka

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění - Malmix

 
 

Obytný soubor Slunečný vršek

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix

  

Bytový Dům Slunečnice

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 15.000 m2

 

Obytný soubor Galerie nad Vltavou

Praha 8

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix

  

Administrativní budova Smíchov Gate

Praha 5

Zdvojené dutinové podlahy s vrstvou litého potěru
Podlahy – Anhyment 9.000 m2
Střecha – Poriment

Obytný soubor Nové Zahradní město

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 50.000 m2
Zdění – Malmix

BB Centrum – Building E

Praha 4

Podlahy – Anhyment, Poriment 3.000 m2

Sportovní centrum Brumlovka

Praha 4

Podlahy – Anhyment, Poriment 5.000 m2

Bytový dům Petržílkova

Praha 13

Výšková budova o 21 nadzemních podlaží
Podlahy – Anhyment, Poriment 20.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění – Malmix

Poriment nabízí široké uplatnění pro vaší stavbu

Instruktážní video o značkovém produktu Poriment popisuje výrobu a dopravu cementové lité pěny, její varianty, vlastnosti, výhody a uplatnění na stavbách.

Rychlý kontakt

Potřebujete poradit?

Sháníte více informací k produktu? Zvolte váš region.

Potřebujete více informací?

?

Zadáním telefonního čísla výrazně urychlíte zpracování Vašeho dotazu.

?

Čeho se váš dotaz týká?

Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.