Často kladené dotazy ?

Čeho se váš dotaz týká? Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.

Potřebujeme elektrickou a vodovodní přípojku?

Ne. Všechny směsi se dopravují autodomíchávači a čerpají se dieselovými čerpadly.

Neumíme ovládat vaše čerpadlo, zaškolíte nás?

Všechna čerpadla jsou na stavby přistavována včetně obsluhy, objednatel se stará pouze o to, kdo bude stát na konci hadice a kdo materiál zpracuje.

Jaký je rozdíl mezi anhydritovým potěrem a alfa sádrou?

Fyzikálně technické parametry obou výrobků jsou shodné. Alfa sádrový potěr má rychlejší počátek tuhnutí, netvoří povrchový šlem, a je více odolný extrémním podmínkám na stavbě, jako je např. horko, nebo průvan. Zpracování alfa sádry, vyžaduje zvýšenou technologickou kázeň.

Chci odebrat vaše směsi, jak mám postupovat?

Nejjednodušší je objednat zvolený výrobek přímo na dispečinku maltárny, spojení naleznete v sekci kontakty. Dispečerovi nahlásíte typ výrobku, množství, adresu stavby, nacionále firmy, atd. a zaplatíte hotově, buďto přímo na dispečinku nebo na stavbě řidiči. Čerpadlo pak platíte podle výkonu na stavbě. Máte-li zájem o dlouhodobou spolupráci, můžete kontaktovat obchodní oddělení a domluvit si podmínky spolupráce.

Jakou skladbu mám navrhnout, aby splňovala požadavky na zatížení a akustiku v bytovém domě?

Naše společnost nechala u autorizované společnosti Dektrade zpracovat akustický posudek na více než 60 typů podlahových souvrství. Tabulky s tloušťkami jednotlivých vrstev v závislosti na zatížení jsou přehledně zpracovány v technických listech pro Anhyment. Všechny dokumenty naleznete v souborech ke stažení.

Je Anhyment to samé co anhydrit?

Názvem anhydrit se obecně označují samonivelační lité podlahové potěry na bázi síranu vápenatého - stejné pojivo obsahuje i náš Anhyment. Čím se od běžných anhydritů liší je technologie výroby a dodávky na místo stavby - Anhyment se vyrábí na specializovaném zařízení řízeném počítačem a dopravuje se na stavbu autodomíchávači - tím je zajištěna vysoká kvalita výroby.

Existují jiné druhy Anhymentu než od stavební firmy navržený Anhyment AE 20?

Existuje ještě jedna varianta Anhymentu s dražším pojivem - AF 20. Na trhu jsou k dispozici i konkurenční materiály vyrobené ze suchých směsí přímo na stavbě. Cenově jsou většinou o něco dražší (pytlované pak podstatně dražší) než Anhyment s tím, že velmi záleží na obsluze umístěného zařízení na stavbě - od kvality obsluhy se mnohdy odvíjí i výsledná kvalita podlahy.

Neměly by být provedeny dilatační spáry v potěru v místech náhlé změny půdorysu- např. ve dveřních otvorech? Stavební firma toto neprovedla?

Na Váš není zcela jednoznačná odpověď. Anhydrity obecně mají oproti betonu výrazně menší smrštitelnost, takže by neprovedení dilatací ve dveřních otvorech ještě nemusel být problém - i mezi projektanty na to není jednotný názor. Každopádně je dobré se řídit technickými listy příslušného výrobce a dle nich projektovat případné dilatace.

Lze provést dilatační spáry v anhydritové podlaze dodatečně?

Ano je to možné - dilatace lze v zatvrdlém materiálu Anhyment provést dodatečně a celkem snadno dle návrhu projektanta - prořezem rozbrusem nebo okružní pilou a vložením proužku Mirelonu do vzniklé spáry.

Jak daleko od sebe musí být vnitřní dilatační spáry, pokud bude podlahové topení Rehku zalito Anhymentem?

U vytápěných potěrů je nutno provádět dilatace až od ploch nad 300m2, což není Váš případ. Dilatace je však nutno provádět vždy mezi vytápěnými a nevytápěnými plochami, nebo plochami s rozdílnou intenzitou vytápění a všude tam, kde jsou dilatační spáry již v podkladu. Doporučení pro další nutnosti provádění dilatací najdete v našich Technických listech k Anhymentu.