Výrobní mobilní zařízení BREMAT

Výrobní mobilní zařízení BREMAT pro výrobu litého anhydritového potěru ANHYMENT je alternativou pro místa stavby vzdálenější od maltáren skupiny Českomoravský beton. Tudíž jsou zajištěny dodávky materiálu pro realizaci lité podlahy po celé České republice. Výhodou je zjednodušení organizace výroby, dopravy i čerpání směsi a hospodárnost díky možnosti výroby přesného množství směsi. Vstupy a kvalita anhydritového potěru se od tradiční výroby na betonárnách nikterak neliší. Zákazník platí jenom za spotřebovaný materiál, na stavbě nezůstávají žádný přebytečný materiál a odpad.

Jak jednoduše vyrobit kvalitní a úspornou podlahu se dozvíte zde.

Kontakt pro realizaci: 

Stanislav Stehlík

tel: 602 311 766
email: stanislav.stehlik@heidelbergmaterials.com