Zdění

U většiny staveb se alespoň část konstrukce zdí ze stavebních prvků, pro které je potřeba kvalitní malta. Pro tyto účely byla vyvinuta malta, která se na stavbu dováží v čerstvém stavu. Není proto zapotřebí přípojka elektřiny ani vody. Čerstvé malty jsou moderní a efektivní způsob, jak urychlit proces zdění a ušetřit náklady za práci i energie.

ZDĚNÍ S KVALITNÍ ČERSTVOU MALTOU

Maltu - směs písku, pojiva, vody a přísad, je možné vyrábět různými způsoby. Snad už jen u domků stavěných svépomocí se malta míchá z dovezených surovin přímo na stavbě. Malta vyrobená tímto způsobem nemá žádné zaručené charakteristiky, materiály pro výrobu se musí někde skladovat a chránit před povětrnostními vlivy. Pro výrobu je potřeba pracovník k míchacímu zařízení, přípojky vody a elektřiny.

Naopak čerstvá malta přivezená autodomíchávačem na stavbu je rovnou připravená ke zpracování. Čerstvá malta Malmix se na stavbě skladuje v plastových vanách o obsahu 200 litrů, které se po stavbě rozvezou jednotlivým pracovním četám. Zdící malty mají dobu zpracovatelnosti minimálně 36 hodin. Není třeba žádný stálý zábor stavební plochy, přípojky elektřiny ani vody.

 

Pro zdění platí následující základní pravidla:

  • Čerstvé malty jsou určeny pro zdění běžných zdících prvků ze savých materiálů, například cihel, cihelných bloků (i děrovaných), plynosilikátových tvárnic, betonových bloků z lehčeného kameniva (např. z keramzitu) apod. U čerstvých malt je totiž za účelem prodloužení zpracovatelnosti přidávána zpomalovací přísada, která přestává účinkovat v momentě kontaktu malty se savým materiálem.
  • Nejsou proto vhodné pro zdění nesavých zdících materiálů – například skleněných tvárnic, dále pro zdění sádrových prvků a pro spojování velkorozměrových prvků (panelů). Třídu malty je nutno volit v souladu s požadavky projektové dokumentace. Teplota okolí i podkladu pro použití čerstvé zdící malty musí být vyšší než +5 ºC.

Zdění se provádí klasickým zednickým způsobem, průměrná tloušťka ložné spáry je podle ČSN 73 2310 předepsaná v rozmezí 10 až 12,5, mm. Tloušťka spáry nemá být menší než 6 mm a větší než 15 mm.