Podlahy

Průmyslová podlaha, vzhledem k vyššímu zatížení bodovému i plošnému, by měla být zhotovena z kvalitního betonu. Dalším požadavkem na průmyslové podlahy je odolnost betonu proti obrusu, chemickým látkám, odolnost proti požáru a nárazům nebo prodloužená životnost konstrukce. Při realizaci nebo rekonstrukci stávajících podlah je proto výhodné použít betony pro průmyslové podlahy FLOORCRETE, které všechny tyto požadavky splňují.

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY ZATÍŽENÉ BĚŽNÝM PROVOZEM

Při realizaci nebo rekonstrukci průmyslových podlah lze betony Floorcrete bez další ocelové výztuže použít do většiny průmyslových podlah, tedy masivních deskových konstrukcí, které nejsou spojeny s hlavním nosným systémem budovy. Umožňuje bez použití klasické betonářské výztuže zhotovovat průmyslové podlahy bezespáré nebo spojované ve spárách, a to podepřené celoplošně na zhutněném podkladu nebo podepřené bodově při omezení možnosti výskytu trhlin s vysokou odolností proti obrusu. Je výhodný při zhotovování průmyslových podlah v problémových základových poměrech, kdy je zpravidla použito zakládání desky bodově podepřené nebo při sanování jen částí původních desek betonových průmyslových podlah. Stupeň vlivu prostředí se uvažuje X0–XC2. Předpokládá se vždy povrchová úprava (hlazení, vsypy, nátěry apod.). V případě přítomnosti rozptýlené výztuže odolává dobře beton Floorcrete nárazům a otlukovosti hran. Předpokládá se i možnost kombinace prutové a rozptýlené výztuže a betonu v případech zvýšeného dynamického namáhání či při méně únosném podloží (dle statického výpočtu). Betony Floorcrete je možné použít i v exteriéru, kdy je však nutné zvýšení odolnosti proti vlivu prostředí konzultovat s odpovědným zástupcem výrobce.

Před realizací průmyslových podlah projektant nebo zhotovitel podlahy zadá parametry podloží a plošná a bodová zatížení (například doprava v místě podlahy, stálé umístění regálů atd.). Dále statik stanoví požadovaný typový beton a  určí vhodný typ vláken a jejich množství. Dle získané specifikace betonárna vyrobí a dodá beton předepsaného složení a zajistí kontrolu parametrů a obsahu drátků v betonu.