Banner_996x342_cemflow.jpg
Cemflow®
Cemflow®
Cemflow®
Cemflow Look.jpg
Cemflow®
Cemflow® Look
Cemflow® Look
Cemflow® Look
Cemflow® Look

Cementový litý potěr CEMFLOW lze v konstrukci podlahy použít jako potěr oddělený od podkladu fólií, potěr na izolační vrstvě, potěr pro plovoucí podlahy nebo potěr pro podlahové topení. Potěr lze použít také jako finální pochozí podlahu.

POTĚR VHODNÝ K ZALITÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

V případě, že potřebujete litý potěr, který zajistí kvalitní a rychlé řešení teplé podlahy např. ve wellness prostorech, máme pro vás ideální řešení. Cementový potěr se díky svým vlastnostem hodí k dokonalému zalití trubek podlahového topení. Aplikací přímo dovezeného litého cementového potěru CEMFLOW zrealizujete velmi rychle kvalitní lité podlahy. Za jeden den je možné nalít plochu až 1000 m2. Cementový potěr se hodí k dokonalému zalití trubek podlahového topení.

FINÁLNÍ POCHOZÍ PODLAHA Z POTĚRU CEMFLOW

Litý cementový potěr CEMFLOW lze aplikovat v barevném provedení také jako finální pochozí povrch podlahy. Litá podlaha se obrousí až na viditelné zrno a po zahlazení případných pórů se napustí transparentním bezbarvým krystalizačním přípravkem pro vytvrzení povrchu. Vznikne tak dekorativní povrch s přirozenou strukturou betonu v řezu.

REKONSTRUKCE STARÝCH PODLAH A PROSTORY S VYŠŠÍ VLHKOSTÍ

Při rekonstrukcích starých podlah a v prostorách s vyšší vlhkostí jako je historická zástavba, garáže, sklepy, wellness prostory apod., je vhodné použít litý cementový potěr CEMFLOW, který vyniká vysokou pevností v tahu za ohybu, rychlým nárůstem pevností po zatvrdnutí a tím pádem také možností brzkého zatížení konstrukce.

PODLAHY V DŘEVOSTAVBÁCH

Při stavbě domu na bázi dřeva je nutné vybírat materiály s ohledem na specifika dřevostaveb. Zvýšená vlhkost v prostředí, zvláště v době výstavby, totiž může u dřevěných sendvičových konstrukcí způsobit rozkližování panelů, praskání, bobtnání a další podobné defekty. Při konstrukci podlah v dřevostavbách se proto uplatňují lité potěry CEMFLOW na bázi cementového pojiva. S tímto materiálem lze během pár hodin dosáhnout perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností bez obav z toho, že zvýšená vlhkost napáchá v objektu zbytečné škody.

POTĚR PRO GARÁŽOVÉ STÁNÍ

 

Potěr je možné použít také jako pojížděný do garážových stání. Doporučuje se v tomto případě minimální tloušťka 70 mm a jako podklad extrudovaný polystyren. Do středu průřezu potěru je doporučeno vložit kari síť (tl. 5 mm, 150 × 150) pro lepší adsorpci dynamického zatížení. Povrch potěru je dále nutné opatřit buď lepenou nášlapnou vrstvou, nebo ochranným epoxidovým/polyuretanovým nátěrem. 

 

Cementový litý potěr CEMFLOW lze v konstrukci podlahy použít jako potěr oddělený od podkladu fólií, potěr na izolační vrstvě, potěr pro plovoucí podlahy nebo potěr pro podlahové topení. Potěr lze použít také jako finální pochozí podlahu.

POTĚR VHODNÝ K ZALITÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

V případě, že potřebujete litý potěr, který zajistí kvalitní a rychlé řešení teplé podlahy např. ve wellness prostorech, máme pro vás ideální řešení. Cementový potěr se díky svým vlastnostem hodí k dokonalému zalití trubek podlahového topení. Aplikací přímo dovezeného litého cementového potěru CEMFLOW zrealizujete velmi rychle kvalitní lité podlahy. Za jeden den je možné nalít plochu až 1000 m2. Cementový potěr se hodí k dokonalému zalití trubek podlahového topení.

FINÁLNÍ POCHOZÍ PODLAHA Z POTĚRU CEMFLOW

Litý cementový potěr CEMFLOW lze aplikovat v barevném provedení také jako finální pochozí povrch podlahy. Litá podlaha se obrousí až na viditelné zrno a po zahlazení případných pórů se napustí transparentním bezbarvým krystalizačním přípravkem pro vytvrzení povrchu. Vznikne tak dekorativní povrch s přirozenou strukturou betonu v řezu.

REKONSTRUKCE STARÝCH PODLAH A PROSTORY S VYŠŠÍ VLHKOSTÍ

Při rekonstrukcích starých podlah a v prostorách s vyšší vlhkostí jako je historická zástavba, garáže, sklepy, wellness prostory apod., je vhodné použít litý cementový potěr CEMFLOW, který vyniká vysokou pevností v tahu za ohybu, rychlým nárůstem pevností po zatvrdnutí a tím pádem také možností brzkého zatížení konstrukce.

PODLAHY V DŘEVOSTAVBÁCH

Při stavbě domu na bázi dřeva je nutné vybírat materiály s ohledem na specifika dřevostaveb. Zvýšená vlhkost v prostředí, zvláště v době výstavby, totiž může u dřevěných sendvičových konstrukcí způsobit rozkližování panelů, praskání, bobtnání a další podobné defekty. Při konstrukci podlah v dřevostavbách se proto uplatňují lité potěry CEMFLOW na bázi cementového pojiva. S tímto materiálem lze během pár hodin dosáhnout perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností bez obav z toho, že zvýšená vlhkost napáchá v objektu zbytečné škody.

POTĚR PRO GARÁŽOVÉ STÁNÍ

 

Potěr je možné použít také jako pojížděný do garážových stání. Doporučuje se v tomto případě minimální tloušťka 70 mm a jako podklad extrudovaný polystyren. Do středu průřezu potěru je doporučeno vložit kari síť (tl. 5 mm, 150 × 150) pro lepší adsorpci dynamického zatížení. Povrch potěru je dále nutné opatřit buď lepenou nášlapnou vrstvou, nebo ochranným epoxidovým/polyuretanovým nátěrem. 

 

CEMFLOW je potěr vyráběný na betonárnách dle spolehlivě ověřených receptur z průběžně kontrolovaných vhodných vstupních materiálů. Kvalita vlastního potěru - složení a vlastnosti v čerstvém stavu jsou zaručeny výrobcem. Pro dosažení vysoké kvality výsledné vrstvy potěru v konstrukci, je třeba mít na zřeteli:

 • Cementový potěr CEMFLOW nelze používat na plochy beze spár. Po vylití vrstvy začíná normální fyzikální proces smršťování. Smršťování nepřekročí hodnotu - 0,5 mm/m
 • Zhotovení dilatačních spár je nezbytné. Jejich rozmístění je obdobné jako u klasických cementových potěrů. Dilatované plochy nemají být větší než 40 m2
 • Poměr stran dilatované plochy nesmí překročit hodnotu 4:1
 • Potěry pevně spojené s podkladem (např. adhézním můstkem) se dle dosavadních zkušeností pokládají bez dilatačních spár s tím, že se v podkladu i v potěru vytvoří přirozené dilatační spáry/trhliny
 • Třídy pevnosti v tahu za ohybu dle ČSN EN 13813: F4; F5; (F6 na vyžádání)
 • Třída pevnosti dle ČSN EN 13813: C 20; C 25; (C 30 na vyžádání)
 • Pochůznost: po 24 h (v závislosti na povětrnostních podmínkách a podmínkách stavby)
 • Zatěžování lehkým provozem možné po 3 až 4 dnech (v závislosti na povětrnostních podmínkách a podmínkách stavby)
 • Zbytková vlhkost před pokládkou nášlapných vrstev musí být měřena metodou CM nebo gravimetricky a musí splňovat hodnoty uvedené v ČSN 744505.
 • Hořlavost: A1
 • Objemová hmotnost v suchém stavu: 2100–2200 kg/m3
 • Zpracovatelnost: 3 hodiny
 • Ošetřování: první tři dny chránit před průvanem a přímým slunečním zářením (v závislosti na povětrnostních podmínkách a podmínkách stavby po 3 – 5 dnech zbrousit povrch)
 • Součinitel tepelné vodivosti l: 1,2 W/(m.K)
 • Součinitel tepelné roztažnosti: 0,012 mm/(m.K)
 • Objemové změny: max -0,5 mm/m

Další technické informace viz technický list


 

Hlavní výhody cementového litého potěru CEMFLOW jsou:

 • Vynikající rovinatost povrchu
 • Vhodný do vlhkých prostor
 • Vhodný i v kombinaci s podlahovým vytápěním
 • Velmi rychlá realizace
 • Realizace i bez použití ocelové výztuže
 • Úspora nákladů – bez stěrkování, menší tloušťka potěru (od 50 mm)
 • Úspora času a pracovníků na stavbě
 • Úspora elektrické energie a vody na stavbě
 • Bez trvalých a drahých záborů místa
 • Bez složitých strojních zařízení na stavbě
 • Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory

Obecné vlastnosti litého cementového potěru CEMFLOW:

 • Není nutno vyztužovat
 • Díky konzistenci při ukládce jsou pevnosti materiálu zaručeny i v hotové podlaze
 • Potěr je zatížitelný do týdne od pokládky běžným stavebním provozem
 • Vysoká tekutost obdobná jako u samozhutnitelných betonů, a tím velmi snadné ukládání do konstrukce
 • Ideální rovinatost pro pokládku nášlapných vrstev
 • Vysoká produktivita při ukládání
 • Použitelnost do všech vnitřních prostor
 • Podklad pro veškeré podlahové krytiny

 • rychlejší pokládání, vyšší denní výkony
 • dokonalejší povrch a rovinnost konstrukce
 • rovnoměrná kvalita v celé ploše
 • úspora nákladů (tenčí vrstva)
 • minimalizace nebezpečí poškození zabudovaných vedení a podlahového topení
 • zlepšení pracovních podmínek
Produktový list - Cemflow.pdf

Produktový list - Cemflow.pdf

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Cemflow - vytápěný

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Cemflow - vytápěný

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Cemflow - plovoucí

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Cemflow - plovoucí

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Cemflow - na separační vrstvě

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Cemflow - na separační vrstvě

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr vytápěný

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr vytápěný

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na klenbě)

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na klenbě)

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na dřevěné konstrukci)

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na dřevěné konstrukci)

Zobrazit Stáhnout

Bezpečnostní list - Cemflow.pdf

Bezpečnostní list - Cemflow.pdf

Zobrazit Stáhnout

Technický list - Cemflow.pdf

Technický list - Cemflow.pdf

Zobrazit Stáhnout

CE - Cemflow 2017.pdf

CE - Cemflow 2017.pdf

Zobrazit Stáhnout

Prohlášení o vlastnostech - Cemflow.pdf

Prohlášení o vlastnostech - Cemflow.pdf

Zobrazit Stáhnout

Produktový katalog - Anhyment, Slimflow, Cemflow, Poriment.pdf

Produktový katalog - Anhyment, Slimflow, Cemflow, Poriment.pdf

Zobrazit Stáhnout

Litý potěr CEMFLOW nachází široké uplatnění při realizaci litých podlah v bytových domech i administrativních a občanských budovách.

DRN (Palác Národní)

Praha

Podlahy -  lité podlahy Cemflow, architektonické lité podlahy Cemflow Look 

 
 

Kostel v Sazovicích

Sazovice

Podlahy - architektonické lité podlahy Cemflow Look 

  

Domov pro seniory v Litoměřicích

Litoměřice

Podlahy - Anhyment 4.000 m2, Poriment 4.000 m2, Cemflow 2.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 2.000 m2

Menza ČVUT

Praha 6

Podahy - Cemflow Look

Bílkova vila

Praha 6

Podlahy - Cemflow Look


Realizace finálního litého cementového potěru CEMFLOW Look - PREDIKO, Zlín

Realizace finálního litého cementového potěru CEMFLOW Look ve Zlíně, v polyfunkčním objektu PREDIKO.


 

Rychlý kontakt

Potřebujete poradit?

Sháníte více informací k produktu? Zvolte váš region.

Potřebujete více informací?

?

Zadáním telefonního čísla výrazně urychlíte zpracování Vašeho dotazu.

?

Čeho se váš dotaz týká?

Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.