Banner_anhyment_996x342_lite smesi.jpg
Banner_996x342_rodina.jpg
Mobilní výrobní zařízení Bremat.JPG
ANHYMENT®
Anhyment®
Anhyment®
Anhyment®
Anhyment®
Anhyment®

ANHYMENT® je litý anhydritový potěr představující vyspělou generaci podlahových hmot pro vnitřní použití především v rodinných domech, bytové a občanské výstavbě. Vyniká vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Dochází tak k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí a snížení nákladů na vytápění.

ANHYMENT je vyráběný v souladu s požadavky ČSN EN 13813. Umožňuje provedení podlahové konstrukce s tolerancí rovinnosti ±2 mm na 2 m. Vytváří tedy optimálně rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu bez nutnosti vyztužení.

Varianty 

Typy litého anhydritového potěru ANHYMENT se liší podle použitého pojiva - síranu vápenatého, který se vyrábí v různých formách, zejména jako bezvodý (anhydrit) nebo tzv. alfa-půlhydrát, případně jejich kombinace. Standardně se vyrábí a dodává směs pro lité podlahové potěry ve třech pevnostních tříd C20, C25 a C30.

TYPY LITÉHO ANHYDRITOVÉHO POTĚRU ANHYMENT

ANHYMENT®AE

Litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého používaný výhradně pro lité podlahy (pro roznášecí vrstvu). Jako pojivo se pro ANHYMENT®AE používá termický anhydrit – bezvodý síran vápenatý. Dalšími složkami jsou písek, voda a přísady.

ANHYMENT®FE

Litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého používaný výhradně pro lité podlahy (pro roznášecí vrstvu). Jako pojivo se pro ANHYMENT® FE používá α-sádra – půlvodý síran vápenatý. Dalšími jsou písek, voda a přísady.

Litý potěr ANHYMENT se používá pro podlahové roznášecí vrstvy a slouží buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.), nebo přímo jako nášlapná vrstva pod speciální povrchové úpravy (epoxidové stěrky).

LITÉ POTĚRY POD FINÁLNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY

Nevýhody „betonových“ podlah (pomalá pokládka, nerovnost povrchu, velká vrstva materiálu atd.) řeší moderní lité podlahy, kdy se podlahová směs ukládá – lije pomocí čerpadel. Pokládka je tak nesrovnatelně rychlejší, lité podlahy mají většinou samonivelační účinek a není problém s nimi dosáhnout téměř ideální rovinatosti. Vrstvy litých podlah lze pokládat v síle již od tří centimetrů.

ANHYMENT A MODERNÍ KUCHYNĚ

U betonových podlah může činit výškový rozdíl v rozích jedné místnosti i několik centimetrů, který budete jen obtížně vyrovnávat. To potom značně komplikuje instalaci moderní kuchyně v jedné dlouhé lince. S litým potěrem Anhyment se lze těmto problémům prakticky vyhnout.

ANHYMENT A LAMINÁTOVÉ ČI DŘEVĚNÉ PODLAHY

Stávající způsob pokládky betonových potěrů je velmi náročný na čas a kvalitu zpracování, velkou roli zde hraje „lidský faktor“. Proto často vznikají nerovnosti, které jsou větší než dva milimetry při použití dvoumetrové srovnávací latě. Mezi nejvážnější chyby při pokládce laminátových podlah patří jejich pokládka na nevyrovnaný povrch. Výsledkem je pak prohýbání podlahy při chůzi, následkem toho se tvoří spára, kam se dostává voda a nečistota. Dobrý podlahář vám jistě nabídne dodatečné vyrovnání betonového potěru vyrovnávací stěrkou. Pokud však nechcete „vyhazovat“ peníze za vyrovnání podkladu, uvedené nerovnosti mohou způsobit rychlé opotřebení laminátové podlahy. Naopak základní vlastností Anhymentu je bezvadná rovinatost právě do dvou milimetrů při použití dvoumetrové latě. Použití Anhymentu usnadní práci vašemu podlaháři a vy se zároveň budete dlouho těšit z vaší nové podlahy.

ANHYMENT A KOUPELNA

Nejčastěji používanou finální vrstvou na podlahách v koupelnách je dlažba, u které je rovný a dobře připravený podklad prakticky nutností. Lité anhydritové potěry ideálně splňují požadavek narovný podklad, řada stavebníků má však obavy z jejich použití v koupelnách kvůli vlhkosti s poukazem na to, že jde o produkt na bázi sádry. Tato obava není zcela na místě. Je sice pravda, že anhydritové potěry nelze použít v trvale vlhkých prostorách jako jsou sauny a garáže, ale litý potěr Anhyment je možné použít i v koupelnách.

REKONSTRUKCE STARÝCH PODLAH

Máte-li v úmyslu vybudovat ve vašem domě podlahové topení, nevyhnete se rekonstrukci stávajících podlah. Pokud použijete betonovou mazaninu, musíte uvažovat s tloušťkou 6 až 8 centimetrům. V důsledku toho dojde ke zvýšení celkové výšky podlahy a ke snížení světlé výšky místností, nemluvě o nutnosti úpravy dveří a jejich zárubní. U půdních vestaveb bývá navíc problém u starých trámových stropů, protože použitím betonových podlah dojde k většímu zatížení nosné konstrukce. Právě v takovém případě bude výhodné přizvat na pomoc Anhyment nebo Cemflow. V takovém případě stačí tloušťka potěru nad trubkou podlahového topení pouze 35 mm.

POTĚR VHODNÝ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Optimálním řešením pro vytápěné podlahy je použití právě anhydritových litých potěrů Anhyment, kdy výška podlahové vrstvy nad trubkami podlahového topení může být snížena už na 3,5 cm. Volbou Anhymentu tak lze nevýhody podlahového topení částečně eliminovat. Nezanedbatelnou výhodou tohoto řešení jsou spolu s nižší vrstvou podlahy i nižší náklady na topné energie. Podlahu není nutno dále vyztužovat, díky samonivelačním vlastnostem Anhymentu lze dosáhnout téměř ideální rovinatosti. Podlahové topení se realizuje v rámci roznášecí vrstvy.

ANHYMENT se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, na stavbu se dopravuje autodomíchávačem nebo mobilním výrobním zařízením BREMAT. Ukládka probíhá čerpáním, na místě nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu. Je tudíž šetrný k již upraveným plochám. Na stavbě není potřeba mít zdroj elektrické energie.

 • Třídy pevnosti v tahu za ohybu dle ČSN EN 13813: F4; F5; (F6 na vyžádání)
 • Třída pevnosti dle ČSN EN 13813:T C 20; C 25; C 30
 • Pochůznost: 24–48 hodin (v závislosti na povětrnostních podmínkách a podmínkách stavby)
 • Zatěžování možné po 7 dnech
 • Zbytková vlhkost před pokládkou nášlapných vrstev musí být měřena metodou CM nebo gravimetricky a musí splňovat hodnoty uvedené v ČSN 744505.
 • Objemové změny: ± 0,1 mm
 • Hořlavost: A1
 • Objemová hmotnost v suchém stavu: 2000–2100 kg/m3
 • Zpracovatelnost: 4 hodiny
 • Ošetřování: první tři dny chránit před průvanem a přímým slunečním zářením; po 3–5 dnech odstranění sintrové vrstvy a intenzivní větrání
 • Součinitel tepelné vodivosti: 1,2 W/(m.K)
 • Součinitel tepelné roztažnosti: 0,012 mm/(m.K)

- další technické informace viz technický list

 • EFEKTIVITA

ANHYMENT znásobuje efekt přímým propojením dodávky čerstvého litého potěru z výrobny a pokládky na stavbě prováděné odbornou frmou. Produkt umožňuje dosáhnout lehce, hospodárně a rychle vysokých výkonů při pokládce vrstvy potěru.

 • RYCHLOST

Kromě vysokých výkonů při pokládce je ANHYMENT díky rychlejším nárůstům počátečních pevností v běžných podmínkách stavby pochozí již po 24–48 hodinách od pokládky a po 3 až 4 dnech lze již vrstvu potěru částečně zatěžovat. ANHYMENT lze pokládat za teplot v rozmezí +5 °C až +25 °C.

 • VYSOKÁ KVALITA

Díky vysoké tekutosti lze s potěrem ANHYMENT dosáhnout velmi rychle a jednoduše vodorovné plochy. ANHYMENT se díky jednoduché technologii „rozvlňování“ při pokládce rychle hutní (odvzdušňuje) a zároveň niveluje. Případné spáry ve dveřních otvorech (bytové jednotky, složité plochy, podlahové vytápění) se opatřují speciálním spárovacím proflem nebo se tvoří prořezem.

 • „SPECIALISTA“ NA PODLAHOVÉ TOPENÍ

Vysoká hutnost a dokonalé zalití topných rozvodů minimalizují odpor při prostupu tepla, a tím urychlují prohřátí vytápěného prostoru budovy. Díky tomu, že při pokládce se pracovníci nemusí pohybovat po kolenou, nehrozí poškození topných rozvodů či izolační vrstvy.

 • JISTOTA

ANHYMENT je vyráběn na betonárnách s plně automatizovaným systémem řízení dle speciálních a ověřených receptur. Veškeré vlastnosti použitých materiálů i kvalita výsledného
produktu jsou průběžně kontrolovány. Během dopravy autodomíchávači je zachována vysoká kvalita a stabilní konzistence až po dobu pokládky.

 • HOSPODÁRNOST

Litý potěr ANHYMENT umožňuje rychlejší postup výstavby díky možnosti vysokých denních výkonů včetně rychlého nárůstu počátečních pevností, a úsporu materiálu a racionální zpracování při pokládce na podlahové topení.

 • rychlejší pokládání, vyšší denní výkony
 • dokonalejší povrch a rovinnost konstrukce
 • rovnoměrná kvalita v celé ploše
 • úspora nákladů (tenčí vrstva)
 • minimalizace nebezpečí poškození zabudovaných vedení a podlahového topení
 • zlepšení pracovních podmínek
ANHYMENT Produktový list.pdf

ANHYMENT Produktový list.pdf

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Anhyment - vytápěný

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Anhyment - vytápěný

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Anhyment - plovoucí

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Anhyment - plovoucí

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Anhyment na separační vrstvě

Schéma podlahového souvrství: Litý potěr Anhyment na separační vrstvě

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr vytápěný

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr vytápěný

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na klenbě)

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na klenbě)

Zobrazit Stáhnout

Bezpečnostní list - Anhyment.pdf

Bezpečnostní list - Anhyment.pdf

Zobrazit Stáhnout

CE - Anhyment 2017.pdf

CE - Anhyment 2017.pdf

Zobrazit Stáhnout

Prohlášení o vlastnostech - Anhyment.pdf

Prohlášení o vlastnostech - Anhyment.pdf

Zobrazit Stáhnout

Technický list - Anhyment.pdf

Technický list - Anhyment.pdf

Zobrazit Stáhnout

Produktový katalog - Anhyment, Slimflow, Cemflow, Poriment.pdf

Produktový katalog - Anhyment, Slimflow, Cemflow, Poriment.pdf

Zobrazit Stáhnout

Litý potěr ANHYMENT nachází široké uplatnění při realizaci litých podlah v bytových domech i administrativních a občanských budovách.

OC Central Chomutov

Chomutov

Podlahy - Anhyment AE 20 6.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 3.000 m2

 

Domov pro seniory v Litoměřicích

Litoměřice

Podlahy - Anhyment 4.000 m2, Poriment 4.000 m2, Cemflow 2.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 2.000 m2

Bytové domy Slaný

Slaný

Podlahy - Anhyment 6.000.m2, Poriment 6.000 m2


Bytový dům Sluneční náměstí

Praha 13, realizace 2004

Výšková budova 21 nadzemních podlaží

Podlahy - Anhyment, Poriment 20.000 m2

Zdění - Malmix


Obchodní centrum Slovanský dům

Praha 1

Podlahy - Anhyment 15.000.m2


Řadové rodinné domy Klausova ul.

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 8.000 m2
Zdění – Malmix


Obytný soubor Ve Slatinách

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2


Bytový dům Bydlení nad Mazankou IV

Praha 8

Stavba získala titul Best of Realty 2006
Podlahy – Anhyment, Poriment 17.000 m2


Rezidence Mlynářka

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění - Malmix

Obytný soubor Slunečný vršek

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix


Rodinné domy Hostivice a Průhonice

Praha – západ, Praha – východ

Podlahy – Anhyment

Bytový Dům Slunečnice

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 15.000 m2


Obytný soubor Galerie nad Vltavou

Praha 8

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix


Obytný soubor Nová Harfa

Praha

Podlahy – Anhyment 40.000 m2

Administrativní budova Smíchov Gate

Praha 5

Zdvojené dutinové podlahy s vrstvou litého potěru
Podlahy – Anhyment 9.000 m2
Střecha – Poriment

Obytný soubor Nové Zahradní město

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 50.000 m2
Zdění – Malmix

BB Centrum – Building E

Praha 4

Podlahy – Anhyment, Poriment 3.000 m2

Sportovní centrum Brumlovka

Praha 4

Podlahy – Anhyment, Poriment 5.000 m2

BB Centrum Beta

Praha 4

Podlahy – Anhyment 2.000 m2


Bytový dům Petržílkova

Praha 13

Výšková budova o 21 nadzemních podlaží
Podlahy – Anhyment, Poriment 20.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění – Malmix

Anhyment zajistí perfektně rovnou podlahu

Instruktážní video o značkovém produktu Anhyment popisuje výrobu a dopravu litého samonivelačního potěru na stavby, výhody, způsoby realizace a využití Anhymentu. Součástí je ukázka referenčních staveb.

Rychlý kontakt

Potřebujete poradit?

Sháníte více informací k produktu? Zvolte váš region.

Potřebujete více informací?

?

Zadáním telefonního čísla výrazně urychlíte zpracování Vašeho dotazu.

?

Čeho se váš dotaz týká?

Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.