2. díl: Realizace podlahy s podlahovým vytápěním

Co musí být hotovo?

V předchozím díle Rádce na podlahy jsme se zaměřili na bezchybné „založení“ podlahového souvrství na vodorovné nosné konstrukci. Cílem je, aby byl podklad rovný a neohrozil potrubní ani kabelová vedení. Čím pokračujeme dál? Je zřejmé, že se dostáváme do profesní oblasti tepelně-technické a akustické. V těchto odborných kruzích figuruje mnoho kvalitních projektantů, kteří navrhují přesné tloušťky izolací a podlahových potěrů, aby bylo použití podlahového vytápění a jeho funkce optimální. Proč a jak se jednotlivé materiály užívají?

 

NÁŠ TIP: Pro výpočet tloušťky anhydritového litého potěru ANHYMENT doporučujeme využít Kalkulátor tloušťky litého potěru na www.lite-smesi.cz

Topíme od podlahy

Je-li pro dům, kancelář nebo školní třídu naplánováno topení v podlaze, pak je optimální jej spojit s litým potěrem. Litý potěr vytváří tzv. roznášecí vrstvu, která převádí bodové zatížení podlahy do plošného, aby nedocházelo k deformacím podkladních izolačních vrstev, a aby nosná konstrukce budovy byla zatěžována více v souladu s modelovou představou projektu. Ať je topení elektrické nebo teplovodní, tak právě homogenita, hutnost, dobrá tepelná vodivost a nízká tloušťka litého potěru zajistí rychlý a skoro bezeztrátový přenos tepla z vodiče k nášlapné vrstvě. Trubky či kabely jsou nesmlouvavě obaleny potěrem a předávají ze sebe vždy jen maximum, které se k povrchu dostane prakticky beze ztrát.

S výhodou se ve všech místech rodinného bydlení, občanských a administrativních stavbách využívá dobré pevnosti a nízké výšky anhydritových (sádrových) potěrů. Nejedná se samozřejmě o stejný typ sádry, kterou se spárují trhliny v omítce, ani o hmotu, která se přímo i na omítky používá, tento systém má odlišné fyzikálně-mechanické vlastnosti. Skupina Českomoravský beton je dlouholetým dodavatelem litého potěru ANHYMENT, který je vyráběn z vybraných surovin, a jeho kvalita je dlouhodobě kontrolována a vylepšována. Litý anhydritový potěr ANHYMENT je vhodný pro téměř jakoukoli pochozí podlahovinu (kromě neupravených cementových stěrek). Díky dobré rovinnosti (do +2 mm/2m) při správném provedení umožňuje snadné a přesné kladení finální nášlapné vrstvy.


Pevné spojení s teplem

Litý potěr se obvykle aplikuje na izolační vrstvu s mezivrstvou separace (PE fólie) nebo na speciální, profilované „systémové desky“, a to hlavně v případě použití podlahového vytápění. Tyto desky doporučujeme používat s nakašírovanou plastovou vrstvou a bez hlubokých výkrojů (tyto se užívají pro hlazené potěry). Instalace podlahového vytápění je pak velice snadná a přesná. Často řešeným tématem jsou dále u podlah spáry. U vytápěného potěru ANHYMENT není nutné tvořit smršťovací spáry v ploše i přes 300 m2, umožňuje-li to půdorys místnosti a návrh topení. Dilatační spáry se v potěru tvoří dle potřeb nášlapné vrstvy či na základě doporučení projektu, ale obvykle u vytápěných potěrů je nutné zachovat funkční spáry pouze v zúženích, lomech či dveřních otvorech. Tam se jim z hlediska fyziky stavebních materiálů nevyhneme nikdy. U anhydritových potěrů je možné vytvořit spáry i prořezem ve stáří materiálu přibližně 3-7 dnů.

Deska potěru je vždy oddělena od svislých konstrukcí obvodovým páskem, používá se nejčastěji pěnový PE (známý jako „mirelon“). Samotné lití potěru je díky malému šnekovému čerpadlu a gumovým hadicím šetrné k již hotovým konstrukcím a povrchům a není fyzicky tolik náročné, jako klečení při rozhrnování a hlazení zavlhlých potěrů. Po nalití do roviny se potěr nivelačními latěmi čeří (2x do kříže) a ještě se zkontroluje, zda na něj nesvítí příliš slunce, nefouká průvan, není zima nebo příliš veliké horko. Na začátku svého „života“ je právě anhydritový potěr velmi citlivý.

TIP PRO INVESTORA: Ačkoli je rozlévání potěru po ploše a určení potřebných instalačních výšek pomocí současné a dobře dostupné techniky relativně jednoduché, je i tak lepší, když s hadicí, nivelačními trojnožkami a laserem pracují zkušení podlaháři z prověřené firmy.

 

ANHYMENT je nejcitlivější na ztrátu vody do stáří cca 3 dnů. V této době je nutné mít objekt uzavřen, ale pak je možné větrat a dokonce do něj začít topit po týdnu od položení, čímž se urychluje proces zrání i schnutí. Při optimální péči o potěr se tím pádem zkracuje i čekání na kladení nášlapné vrstvy. Vysychání pomáhá i obroušení povrchu od jemné, ochranné sintrové vrstvy. ANHYMENT je možno pokládat, v závislosti na kombinaci konstrukce, zatížení a pevnostní třídy už od tloušťky 30 mm nad topný systém.

Po vyzrání a obroušení potěru pak už klademe a lepíme koberce, dlažby, lina, dřevěné parkety, laminátové prvky a podobně. Lití potěru a ošetřování není složité, ale i tak má svá pravidla, která je možné nastudovat z webových stránek www.lite-smesi.cz, kde jsou k dispozici technické podmínky pro aplikaci a ošetřování litého potěru ANHYMENT (technický list). Další možnou pomůckou, kupř. pro projektanty, může být kalkulátor tloušťky litého potěru, dostupný také na webu.

Důležitý prvek hřejivé podlahy – tepelná izolace

Dovedli jsme teplo k chodidlům, podrážkám, jak ale zabránit tomu, aby neutíkalo opačným směrem? Samozřejmě tepelnou izolací. Její tloušťku obvykle určuje projekt. Síla a druh izolace obvykle vychází z požadavků na tepelné hospodářství a efektivitu objektu. Nejčastěji se používají dva základní typy izolačních materiálů. Jsou to pěnový polystyren (EPS), který je vhodný i pro vyšší stavební tloušťky a lze do něj uchytit i systém podlahového vytápění, a minerální vlna „vata“, která se sice snáze deformuje a není vhodná pro vyšší podklad podlah, ale může v sobě kombinovat izolační schopnosti pro více účelů, a navíc je nehořlavá.

Důležitou součástí izolační vrstvy podlahy je i akustická izolace – kročejový útlum. Ta při nižších tloušťkách tepelné izolace pomáhá tlumit impaktní hluk na podlaze (skákání, klapot podrážek apod.). Instaluje se hned pod potěr a v některých případech může sloužit i jako zmiňovaná separační vrstva (PE měkčený pás). Používají se i desky polystyrenové a z minerální vaty.

Více informací a kontakty na obchodníky naleznete na www.lite-smesi.cz.

PRO ZVÍDAVÉ: Potěry jsou materiály pro roznášecí vrstvy do podlah pro občanskou výstavbu. Někdy jsou ne zcela správně nazývány „betonem“. Ten je vhodný pro průmyslové podlahy a nosné konstrukce. Potěry, stejně tak i litý samonivelační anhydritový potěr ANHYMENT, se vyrábí v souladu s platnými ČSN v pevnostních třídách 20 - 30 MPa v tlaku a 4 až 5 MPa v tahu za ohybu.

 

TIP PRO VÁS: Anhydritový potěr ANHYMENT není nutné vyztužovat. Má totiž oproti ručně hlazeným potěrům (i konstrukčním betonům) tu výhodu, že díky své hutnosti vykazuje poměrově dvojnásobnou pevnost v tahu za ohybu vůči pevnosti v tlaku, než zmíněné materiály. Pro roznesení zatížení z povrchu dolů je tedy dostatečně houževnatý. Chemismus prostředí v potěru během jeho zrání by i mohl zabraňovat dobrému spojení potěru se standardní ocelovou výztuží. Je samozřejmé, že v některých případech je nutné vložit do desky ANHYMENTU ztužující prvek (lokální ponížení tloušťky, překlenutí velkého dutého rozvodu, předpoklad výskytu neobvyklého bodového zatížení apod.) Zde se ale s výhodou používají buď nerezové ocelové prvky, nebo poplastované sítě (obdoba „perlinky).

« Předchozí článek      Následující článek »