Výplně

V případě, že se v konstrukci stavby vyskytne tzv. "hluché místo",  dochází ke vzniku tepelných a zvukových mostů. Aby se tomuto riziku předcházelo, místa se vyplňují různým materiálem, například lehkou silikátovou cementovou pěnou. Cementovou pěnu je výhodné použít také například k výplni dutých prostorů, zemních dutin, kanálů nebo k výplni výkopů okolo bazénů.

JAKÝ MATERIÁL POUŽÍT K VÝPLNI HLUCHÝCH MÍST

Především při rekonstrukci starších objektů se v konstrukcích vyskytují hluché prostory, které byly vyplněné zásypy. Jedná se zejména o rekonstrukci kleneb, polospalných dřevěných stropů atd. Tyto starší konstrukce většinou potřebujeme odlehčit a zpevnit. Většinou toho dosáhneme odstraněním starého nesoudržného násypu a jeho nahrazením cementovou litou pěnou s polystyrénem Porimentem P. U rekonstrukcí dřevěných stropů nebo u konstrukcí, kde hrozí protečení cementového mléka z Porimentu, je třeba vrstvu Porimentu oddělit od zbytku konstrukce separační vrstvou, která zamezí úniku vody, nebo cementového mléka. Při požadavku na vyšší objemovou hmotnost je možné použít také Poriment M.

U novostaveb se výplně týkají hlavně hluchých prostorů vzniklých vlivem statického řešení, dutých prostorů okolo odpadních trub nebo spádových výplňových vrstev pod hydroizolace na podzemních objektech (podzemní cesty, garáže atd.). V prvních dvou případech se použije cementová pěna s polystyrénem Poriment P stejně jako v případě rekonstrukcí. V případě spádových výplňových vrstev na podzemních objektech je vhodný Poriment PS.