Poriment®
Poriment® skladba
Poriment®
Poriment®
Poriment®
Poriment®
Poriment®

PORIMENT® je litá cementová pěna, která se dopravuje na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem a představuje alternativu pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, deskový polystyren atd. Jedná se o moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván drcený polystyren za účelem lepších tepelně izolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti.

Jednotlivé typy pěny PORIMENT se rozlišují písmeny a číslem v názvu. Jestliže se v názvu vyskytuje písmeno P, jedná se o Poriment s obsahem polystyrénu, je-li v názvu písmeno W (water), je nízké objemové hmotnosti materiálu dosaženo napěněním cementové suspenze. Obsahuje-li název písmeno S, jedná se o Poriment který má složení vytvářející hustší konzistenci, která umožňuje ukládku do spádu.

Oblasti použití:

PORIMENT P

 • Výplně hluchých míst v konstrukci

 • Vyrovnávací vrstvy v podlahách

 • Tepelně izolační vrstvy

 • Izolační vrstvy pod základové desky

 • Výplně dutých prostorů, zemních dutin a kanálů

 • Výplně výkopů okolo bazénů

 • Izolační vrstva pro dálková topná vedení

PORIMENT W

 • Tenkovrstvé vyrovnávací vrstvy v podlahách

 • Tepelně izolační vrstvy

 • Vyrovnávací nebo výplňové vrstvy, kde je nutná vyšší tekutost materiálu

PORIMENT PS

 • Spádové vrstvy na plochých střechách, terasách vytvářející podklad pod izolace

 • Tepelně izolační vrstvy

 • Spádové vrstvy na podzemních objektech vytvářející podklad pod izolace

 • Výplňové vrstvy o velkých tloušťkách (stabilnější konzistence materiálu)

PORIMENT WS

 • Spádové vrstvy plochých střech a podzemních objektů vytvářející podklad pod izolaci (natavené i přikotvené) mají tepelně izolační funkci

Cementová litá pěna PORIMENT má díky svému složení a vlastnostem široké uplatnění. Používá se k výplním, tenkovrstvým vyrovnávkám, tepelně izolačním vrstvám, ale i na spádové vrstvy plochých střech.

TENKOVRSTVÉ VYROVNÁVKY PODLAHY

Vyrovnání podkladu je nutné zejména u rekonstrukcí (např. u klenbových stropů nebo při nahrazování zásypů u dřevěných stropů), ale i u novostaveb, kde je většina rozvodů (elektřiny, topení atd.) vedena po stropní konstrukci. Pro tento účel se využívá PORIMENT P a PORIMENT W.

IZOLACE ZÁKLADŮ

Energetické vlastnosti stavby lze zlepšit i tak, že kromě izolace základů z bočních stran se základy tepelně izolují i zespodu. Pro izolaci základů zespodu lze použít lité cementové pěny PORIMENT® z nabídky skupiny Českomoravský beton. Cementová pěna s obsahem polystyrenu nahrazuje štěrkové lože a tvoří samostatnou vrstvu výšky cca 10 – 15 cm mezi kamenným podsypem a betonovým monolitem. Dříve se pro tuto vrstvu využíval extrudovaný polystyren, což je ale řešení poměrně náročné na manipulaci (řezání, skládání desek) i náklady. Cementová pěna spolehlivě vyplní všechny prostory konstrukce, například v konstrukci dokonale obteče a uzavře rozvody kanalizace. Navíc ani s postupem času neztrácí pevnost a nedegraduje, naopak si zachovává své výborné izolační vlastnosti.

VÝPLNĚ

Především při rekonstrukci starších objektů se v konstrukcích vyskytují hluché prostory, které byly vyplněné zásypy. Jedná se zejména o rekonstrukci kleneb, polospalných dřevěných stropů atd. Tyto starší konstrukce většinou potřebujeme odlehčit a zpevnit. Většinou toho dosáhneme odstraněním starého nesoudržného násypu a jeho nahrazením cementovou litou pěnou s polystyrénem PORIMENT.

PLOCHÉ STŘECHY

Každá plochá jednovrstvá střecha musí mít vrstvu, která zajistí spád povrchu a odtok vody z povrchu. Tento spád lze zabezpečit několika typy materiálů. Mohou to být spádové polystyrénové klíny, beton s vylehčeným kamenivem, nebo cementová pěna PORIMENT. PORIMENT sice nemá tak nízký součinitel tepelné vodivosti jako polystyrén, je však výrazně levnější a jeho ukládka je jednodušší. Postačí malé šnekové čerpadlo na potěry a gumové hadice se dají bez problémů vést již téměř dokončeným interiérem nebo po fasádě. Na střeše se vodícími latěmi nebo provázky pouze vytyčí spády a materiál se do potřebných ploch srovná buď latí nebo houpací tyčí.

 

Výroba cementové pěny PORIMENT probíhá mobilním zařízením Aeronicer II. Princip spočívá v tom, že se na výrobně namíchá pouze cementové mléko, které se doveze autodomíchávačem na stavbu, kde se skládá do zařízení Aeronicer II. V tomto zařízení se přidává do směsi pěnicí přísada a mícháním s cementovým mlékem se aktivuje. V případě, že se vyrábí PORIMENT W nebo WS, je směs v tomto stavu Aeronicerem II čerpána na stavbu. V případě, že se vyrábí PORIMENT P nebo PS, přidává se do směsi kuličkový polystyrén a pak se teprve směs čerpá na místo určení. K výrobě Porimentu není potřeba přípojky elektrického proudu ani vody.

 • suchá objemová hmotnost 400–1200 kg/m3 dle typu
 • pevnost v tlaku 0,4–2,0 MPa
 • součinitel tepelné vodivosti od 0,09 W/mK v suchém stavu
 • vyrovnávací vrstvy už od 2 cm tloušťky
 • pevnost v tahu za ohybu 0,2–0,5 MPa
 • stlačitelnost při maximálním napětí 8–10 %
 • přirozená vlhkost 6–12 %

Hlavní výhody cementové lité pěny PORIMENT jsou:

 • Vyrovnání nerovností podkladu
 • Velmi rychlá realizace

 • Nízká objemová hmotnost

 • Bez použití ocelové výztuže

 • Minimální riziko akustických mostů

 • Úspora času a pracovníků na stavbě

 • Úspora elektrické energie a vody na stavbě

 • Bez trvalých a drahých záborů místa

 • Bez složitých strojních zařízení na stavbě

 • Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory

PORIMENT se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, na stavbu se dopravuje autodomíchávačem. Podle objednávky Vám požadovaný typ a množství lité cementové pěny zavezeme na stavbu, kde jej složíme do vysoce výkonného dieselového čerpadla, které přistavíme včetně obsluhy. Díky možnosti dosáhnout velice nízkých objemových hmotností (až 300 kg/m3 v suchém stavu) a v ekonomice dopravních nákladů (jeden autodomíchávač doveze cementovou suspenzi na výrobu až 21 mPorimentu) je moderní výplňový a tepelněizolační materiál vhodný pro novostavby i rekonstrukceCeník 2018 - Čechy.pdf

Ceník 2018 - Čechy.pdf

Zobrazit Stáhnout

Ceník 2018 - Morava.pdf

Ceník 2018 - Morava.pdf

Zobrazit Stáhnout

Produktový katalog - Poriment

Produktový katalog - Poriment

Zobrazit Stáhnout

Technický list - Poriment

Technický list - Poriment

Zobrazit Stáhnout

Prohlášení shody - Poriment

Prohlášení shody - Poriment

Zobrazit Stáhnout

Schéma: Konvenční řešení podlahy

Schéma: Konvenční řešení podlahy

Zobrazit Stáhnout

Schéma: Moderní řešení podlahy

Schéma: Moderní řešení podlahy

Schéma zobrazuje moderní řešení podlahy a její jednotlivé vrstvy.

Zobrazit Stáhnout

Schéma souvrství: Cementová litá pěna Poriment na ploché střeše

Schéma souvrství: Cementová litá pěna Poriment na ploché střeše

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr vytápěný

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr vytápěný

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na klenbě)

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na klenbě)

Zobrazit Stáhnout

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na dřevěné konstrukci)

Schéma podlahového souvrství: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr plovoucí (na dřevěné konstrukci)

Zobrazit Stáhnout

Produktový katalog Anhyment, Cemflow, Poriment.pdf

Produktový katalog Anhyment, Cemflow, Poriment.pdf

Zobrazit Stáhnout

Cementová litá pěna PORIMENT nachází široké uplatnění při výstavbách rodinného, bytového a občanského charakteru nebo v průmyslových a zemědělských stavbách.

OC Central Chomutov

Chomutov

Podlahy - Anhyment AE 20 6.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 3.000 m2

 

 

Domov pro seniory v Litoměřicích

Litoměřice

Podlahy - Anhyment 4.000 m2, Poriment 4.000 m2, Cemflow 2.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 2.000 m2  

 

Elektrárna Tušimice

Tušimice

Rekonstrukce ploché střechy kotelny
Střecha - Poriment PS 600 3.500 m2

 

Bytové domy Slaný

Slaný

Podlahy - Anhyment 6.000.m2, Poriment 6.000 m2

   

Bytový dům Sluneční náměstí

Praha 13, realizace 2004

Výšková budova  21 nadzemních podlaží

Podlahy - Anhyment, Poriment 20.000 m2

Zdění - Malmix

   

Řadové rodinné domy Klausova ul.

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 8.000 m2
Zdění – Malmix

   

Obytný soubor Ve Slatinách

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2

  

Bytový dům Bydlení nad Mazankou IV

Praha 8

Stavba získala titul Best of Realty 2006
Podlahy – Anhyment, Poriment 17.000 m2

  
 

Rezidence Mlynářka

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění - Malmix

 
 

Obytný soubor Slunečný vršek

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix

  

Bytový Dům Slunečnice

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 15.000 m2

 

Obytný soubor Galerie nad Vltavou

Praha 8

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix

  

Administrativní budova Smíchov Gate

Praha 5

Zdvojené dutinové podlahy s vrstvou litého potěru
Podlahy – Anhyment 9.000 m2
Střecha – Poriment

Obytný soubor Nové Zahradní město

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 50.000 m2
Zdění – Malmix

BB Centrum – Building E

Praha 4

Podlahy – Anhyment, Poriment 3.000 m2

Sportovní centrum Brumlovka

Praha 4

Podlahy – Anhyment, Poriment 5.000 m2

Bytový dům Petržílkova

Praha 13

Výšková budova o 21 nadzemních podlaží
Podlahy – Anhyment, Poriment 20.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění – Malmix

 

Poriment nabízí široké uplatnění pro vaší stavbu

Instruktážní video o značkovém produktu Poriment popisuje výrobu a dopravu cementové lité pěny, její varianty, vlastnosti, výhody a uplatnění na stavbách.

Rychlý kontakt

Potřebujete poradit?

Sháníte více informací k produktu? Zvolte váš region.

Potřebujete více informací?

?

Zadáním telefonního čísla výrazně urychlíte zpracování Vašeho dotazu.

?

Čeho se váš dotaz týká?

Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.

Opište prosím text z obrázku *

Captcha Image

Nový kód