• COLORCRETE

    600 kubíků červeného betonu bylo dodáno na betonovou fasádu Nového divadla v Plzni.

    Více informací

  • Zajišťujeme zprostředkování návrhů a pokládky litých podlah

    Středisko značkových produktů ve spolupráci s obchodními partnery zajišťuje také zprostředkování návrhů a pokládky litých podlah na klíč.

    Více informací

Skupina Českomoravský beton se kromě výroby transportbetonu zabývá také výrobou speciálních stavebních materiálů. Mezi ně patří lité anhydritové a cementové potěry, cementové lité pěny, čerstvé zdící malty, barevné a pohledové betony, lehce zpracovatelné až samozhutnitelné betony, betony pro průmyslové podlahy, betony do ztraceného bednění, vláknobetony i vodonepropustné betony. Ke všem produktům je poskytována široká nabídka služeb včetně poradenství.

Orientuji se podle typu stavby

Pokud hledáte využití produktů pro konkrétní účel, zvolte typ stavby níže. Po zvolení budou zobrazeny pouze relevantní příklady řešení konstrukcí odpovídající vašemu výběru.

Kalkulátor tloušťky litého potěru Kalkulátor slouží jako pomůcka pro výpočet tloušťky litého anhydritového potěru ANHYMENT a litého cementového potěru CEMFLOW.