Výrobní mobilní zařízení BREMAT

Výrobní mobilní zařízení BREMAT pro výrobu litého anhydritového potěru ANHYMENT je alternativou pro místa stavby vzdálenější od maltáren skupiny Českomoravský beton.

Dodávka materiálu pro realizaci lité podlahy po celé ČR. Tato linka vyrobí přímo na stavbě až 7 m3 anhydritové směsi za hodinu.

Výhodou je zjednodušení organizace výroby, dopravy i čerpání směsi a hospodárnost díky možnosti výroby přesného množství směsi. Vstupy a kvalita anhydritového potěru se od tradiční výroby na betonárnách nikterak neliší. Zákazník platí jenom za spotřebovaný materiál, na stavbě nezůstávají žádný přebytečný materiál a odpad.

Zobrazit ceník