• SYSTEMCRETE®

 • SYSTEMCRETE®

 • SYSTEMCRETE®

 • SYSTEMCRETE®

SYSTEMCRETE je transportbeton vhodný pro bezproblémové a bezpečné použití do stěnových a stropních systémů, které jsou tvořeny prvky ztraceného bednění. Vyrábí se dle ČSN EN 206 v platném znění.

Systémem ztraceného bednění se plnohodnotně nahrazují klasické zděné konstrukce s vysokými požadavky na statiku, akumulaci tepla a akustiku včetně plné variability a funkčnosti výstavby. 

 Oblasti použití:

 • svislé nosné nevyztužené konstrukce
 • svislé a vodorovné nosné vyztužené konstrukce
 • vodorovné nosné vyztužené konstrukce

Jednotlivé typy a vhodnost použití výplňového konstrukčního betonu pro ztracené bednění.

TYPY VÝPLŇOVÉHO KONSTRUKČNÍHO BETONU SYSTEMCRETE

SYSTEMCRETE W

Transportbeton vhodný pro svislé nosné nevyztužené konstrukce – přízemní domy

SYSTEMCRETE WS

Transportbeton vhodný pro svislé a vodorovné nosné vyztužené konstrukce – vícepatrové domy, více zatěžované stropní desky

SYSTEMCRETE S

Transportbeton vhodný pro vodorovné nosné vyztužené konstrukce – méně zatěžované stropní desky

Hlavní výhody výplňového konstrukčního betonu SYSTEMCRETE jsou:

 • Snadná specifikace betonu
 • Receptura betonu vyvinutá pro systém ztraceného bednění
 • Čerpatelný beton
 • Hospodárnost
 • Snížení mzdových nákladů
 • Lepší pracovní podmínky
 • Rychlost realizace

Betony SYSTEMCRETE jsou vyráběny podle normy ČSN EN 206. Doba zpracovatelnosti je 90 minut. Lze ji upravit na přání zákazníka vhodnými zpomalovači. 

VLASTNOSTI BETONŮ SYSTEMCRETE

SYSTEMCRETE W

 • Pevnostní třída C 16/20
 • Stupeň vlivu prostředí X0, maximální zrno 22 mm

SYSTEMCRETE WS

 • Pevnostní třída C 20/25
 • Stupeň vlivu prostředí X0, maximální zrno 22 mm

SYSTEMCRETE S

 • Pevnostní třída C 16/20
 • Stupeň vlivu prostředí X0, maximální zrno 16 mm

SYSTEMCRETE lze použít prakticky do všech konstrukčních systémů ztraceného bednění. (Díky dobré prostupnosti je velmi vhodný kupř. pro systém MC-Velox). Je také vhodný jako ochrana vázací výztuže v systému bednění. Není určený pro přímé použití do exteriérů nebo jako pohledový beton či pro základové konstrukce objektů.


SYSTEMCRETE má od běžného betonu optimalizováno složení s ohledem na jednoduché zpracování betonu pro aplikace do ztraceného bednění. Jedná se o čerpatelný beton požadované konzistence umožňující vysoký výkon při betonáži a snížené nároky na hutnění při ukládá do systémového bednění. Zhutňování se provádí poklepem na bednění.


Ceníky značkových betonů

Pro značkový beton SYSTEMCRETE není jednotný ceník. Cena se liší dle místa odběru, pevnostní třídy, vlastnostech betonu atd. Proto je zapotřebí si v interaktivní mapě vyhledat konkrétní ceník s platnými cenami v rámci vybrané lokality.

Vyhledat ceník

 

Technický list Systemcrete
Technický list Systemcrete
Technický list obsahuje podrobné informace o betonech vhodných do systémů ztraceného bednění SYSTEMCRETE – charakteristiku produktu, použití, složení, výrobu, dopravu a čerpání, informace o ukládce a další technické údaje.

Výroba betonů řady SYSTEMCRETE je stejná jako u tradičních betonů a lze je vyrobit na všech betonárnách společnosti Českomoravský beton, a. s. Vyrábějí se standardně ve dvou pevnostních třídách dle ČSN EN 206, a to C 16/20 a C 20/25, třída vlivu prostředí X0. Konzistence čerstvého betonu je měřena metodou dle ČSN EN 12350-2. Přidávání přísad na staveništi před uložením do konstrukce musí být vždy konzultováno s odpovědným zástupcem výrobce. Přidávání vody do již vyrobeného čerstvého betonu je nepřípustné.

Betony SYSTEMCRETE jsou průběžně kontrolovány akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s kontrolním a zkušebním plánem výrobce.


Doprava a čerpání transportbetonu SYSTEMCRETE se neliší od běžného transportbetonu. Beton je dopravován na stavbu v autodomíchávačích. Ukládání čerstvého betonu se provádí pomocí pístového čerpadla s výložníkem běžně na vzdálenost až 150 m, výšku 40 m. Minimální průměr hadic je 100 (typ WS a S) a 125 mm (typ W).

Před dodávkou betonu je nutno zajistit připravenost staveniště dle požadavků dodavatele.


 • Detail betonu SYSTEMCRETE v bednění
 • Čerpání betonu SYSTEMCRETE do bednění
 • Ukládání betonu SYSTEMCRETE do ztraceného bednění
 • Vyplnění bednění betonem SYSTEMCRETE

Systemcrete je vhodný pro tyto typy staveb:

Klíčový kontakt pro Systemcrete

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Petr Krejča
 Petr Krejča
Telefon 724 132 462
Telefon 224 814 962
Čekejte prosím....