• STEELCRETE®

 • STEELCRETE®

 • Steelcrete®

 • STEELCRETE®

 • STEELCRETE®

 • STEELCRETE®

STEELCRETE je podle ČSN EN 206 a dalších předpisů beton s rozptýlenými ocelovými vlákny vyráběnými přímo v betonárně pro zvolené použití v konstrukci v konzistenci dle potřeb dopravy a ukládání. Je dodáván i jako lehce zpracovatelný beton pro konstrukce odolávající průsakům vody (vodotěsný beton). V příslušné konzistenci je čerpatelný, hutný a ošetřuje se běžnými postupy.

Oblasti použití:

 • vhodný na veškeré nosné konstrukce staveb z betonu namáhané jak vnitřními silami, tak zvýšeným namáháním vnějším (obrus, nárazy apod.)
 • vhodný pro konstrukce z předpjatého betonu, zejména v oblastech zvýšeného namáhání (kotevní oblasti)
 • vhodné pro redukci klasické výztuže v konstrukcích s vysokým stupněm vyztužení nebo s komplikovaným tvarem

Betony STEELCRETE se dělí na dva typy v závislosti na vlastnostech a oblasti použití.

TYPY DRÁTKOBETONU STEELCRETE

STEELCRETE D

 Beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m3

STEELCRETE V

 Konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi

Výhody betonu s rozptýlenou výztuží STEELCRETE:

 • Značné zrychlení a zjednodušení postupu výstavby
 • Odpadá nutnost kontroly klasické výztuže před betonáží a snižuje se riziko chybného vyztužení
 • Odstranění rizika posunutí výztuže nebo výztužných sítí při betonáži a vibraci betonu
 • Zvýšení odolnosti betonové konstrukce proti vlivům vnějšího prostředí
 • Prodloužení životnosti konstrukce
 • Vysoká a rovnoměrná kvalita konstrukce
 • Nákladově výhodnější řešení
 • Zmenšení trhlin a zvýšení odolnosti obrusu
 • Eliminace možného oprýskávání povrchu betonu včetně značného snížení odpadu betonu z hran a rohů konstrukce
 • Snížení rizika průniku nebezpečných látek do podloží
 • Redukce požadavku na minimální stupeň vyztužení
 • Nahrazení konstrukční výztuže v základových pasech

 • Pevnost v tahu a tahu za ohybu
 • Odolnost proti mechanickému namáhání (obrusu)
 • Odolnost proti nárazu
 • Odolnost proti požáru

Betony STEELCRETE lze bez další ocelové výztuže v prvku použít do většiny základových konstrukcí a všech vlivů prostředí. Vzhledem k legislativnímu prostředí ČR je pak možné použít STEELCRETE do konstrukcí i bodově podepřených, ale vždy v kombinaci s prutovou výztuží. 

ZÁKLADOVÉ PASY A DESKA POD RODINNÝ DŮM

Drátkobeton STEELCRETE je s výhodou používán na konstrukce základových desek, kde může zcela nahradit klasickou výztuž. Volbou betonu s rozptýlenými ocelovými vlákny se snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuží při hutnění betonu. V drátkobetonu obsažená vlákna navíc zlepšují soudržnost betonu v detailech konstrukce, především na hranách, a zabraňují opadávání betonu v okrajových částech.

Více informací

BÍLÉ VANY V PODZEMNÍCH PODLAŽÍ OBJEKTŮ

V kombinaci s klasickou výztuží je STEELCRETE vhodný pro provádění stěn podzemních podlaží budov (například při použití technologie "bílé vany"), kdy přispěje k redukci klasické výztuže a omezuje šířku možných trhlin v konstrukci, čímž se dosáhne vodotěsnosti konstrukce. 

Více informací

ZÁKLADY, PILOTY, STROPY A SLOUPY

Drátkobeton STEELCRETE je vhodný v kombinaci s klasickou výztuží i pro další stavební konstrukce (stěny, stropy, sloupy), které vyžadují vyšší stupeň vyztužení, kdy použití pouze betonářské výztuže by vedlo k problémům při betonování průřezu a detailů.

Více informací

VNĚJŠÍ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY

STEELCRETE je vhodný pro zhotovování vnějších průmyslových ploch, vysoce namáhaných mechanicky a teplotními změnami (den/noc, teplo/chlad).

 


STEELCRETE má složení optimalizováno s ohledem na jednoduché zpracování a dobrou zatékavost směsi. Je dodáván i jako lehce zpracovatelný beton či beton pro konstrukce odolávající průsakům vody - vodotěsný beton. V příslušné konzistenci je čerpatelný, hutný a ošetřuje se běžnými postupy. Při optimalizované konzistenci významně snižuje nároky na hutnění a zrychluje betonáž s okamžitým dosažením kompaktního hladkého povrchu v případě realizací průmyslových podlah nebo základových desek.


Ceníky značkových betonů

Pro značkový beton STEELCRETE není jednotný ceník. Cena se liší dle místa odběru, pevnostní třídy, vlastnostech betonu atd. Proto je zapotřebí si v interaktivní mapě vyhledat konkrétní ceník s platnými cenami v rámci vybrané lokality.

Vyhledat ceník

 

Technický list Steelcrete
Technický list Steelcrete
Technický list obsahuje podrobné informace o drátkobetonech STEELCRETE – charakteristiku produktu, použití, složení, výrobu, dopravu a čerpání, informace o ukládce a další technické údaje.
Produktový list Steelcrete
Produktový list Steelcrete
Produktový list obsahuje informace o betonech s rozptýlenou ocelovou výztuží STEELCRETE - jejich varianty, vlastnosti, výhody, oblasti použití atd.

Výroba drátkobetonu STEELCRETE probíhá v betonárně plně pod kontrolou všech postupů (dávkování složek, betonu, doba mísení, stanovené množství ocelových vláken atd.). Vlastnosti vyrobeného STEELCRETE (konzistence, obsah složek...) jsou průběžně kontrolovány.


STEELCRETE se vyrábí v betonárně a na stavbu se dopravuje autodomíchávačem. Podle objednávky Vám požadovaný typ a množství betonu STEELCRETE zavezeme na stavbu, kde jej pomocí mobilních čerpadel na automobilovém podvozku o délce ramene 17 až 58 metrů uložíme na požadované místo do konstrukce. Ukládání do konstrukce je také možné bádií nebo skluzem přímo z autodomíchávače.


 • Čerpání betonu STEELCRETE na plochu základové desky
 • Čerpání betonu STEELCRETE na plochu základové desky
 • Vibrování betonu STEELCRETE latěmi
 • Detail čerstvého betonu STEELCRETE
 • Detail čerstvého betonu STEELCRETE
 • Detail čerstvého betonu STEELCRETE
 • Rovná hotová deska z drátkobetonu STEELCRETE
 • Rovná hotová deska z drátkobetonu STEELCRETE
 • Detail drátkobetonu STEELCRETE

Steelcrete je vhodný pro tyto typy staveb:

Klíčový kontakt pro Steelcrete

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Ing. Stanislav Smiřinský
Ing. Stanislav Smiřinský
Telefon 602 331 335
Čekejte prosím....