• Poriment®

 • Poriment® skladba

 • Poriment®

 • Poriment®

 • Poriment®

 • Poriment®

 • Poriment®

PORIMENT je litá cementová pěna, která se dopravuje na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem a představuje alternativu pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, deskový polystyren atd. Jedná se o moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván drcený polystyren za účelem lepších tepelně izolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti.

Oblasti použití:

PORIMENT P

 • Výplně hluchých míst v konstrukci

 • Vyrovnávací vrstvy v podlahách

 • Tepelně izolační vrstvy

 • Izolační vrstvy pod základové desky

 • Výplně dutých prostorů, zemních dutin a kanálů

 • Výplně výkopů okolo bazénů

 • Izolační vrstva pro dálková topná vedení

PORIMENT W

 • Tenkovrstvé vyrovnávací vrstvy v podlahách

 • Tepelně izolační vrstvy

 • Vyrovnávací nebo výplňové vrstvy, kde je nutná vyšší tekutost materiálu

PORIMENT PS

 • Spádové vrstvy na plochých střechách, terasách vytvářející podklad pod izolace

 • Tepelně izolační vrstvy

 • Spádové vrstvy na podzemních objektech vytvářející podklad pod izolace

 • Výplňové vrstvy o velkých tloušťkách (stabilnější konzistence materiálu)

PORIMENT WS

 • Spádové vrstvy plochých střech a podzemních objektů vytvářející podklad pod izolaci (natavené i přikotvené) mají tepelně izolační funkci


Jednotlivé typy pěny PORIMENT se rozlišují písmeny a číslem v názvu. Jestliže se v názvu vyskytuje písmeno P, jedná se o Poriment s obsahem polystyrénu, je-li v názvu písmeno W (water), je nízké objemové hmotnosti materiálu dosaženo napěněním cementové suspenze. Obsahuje-li název písmeno S, jedná se o Poriment který má složení vytvářející hustší konzistenci, která umožňuje ukládku do spádu.

 TYPY LITÉ CEMENTOVÉ PĚNY PORIMENT

PORIMENT P

Cementová litá pěna s polystyrenem o tekuté konzistenci, která se nejčastěji používá pro výplně hluchých míst v konstrukci, jako vyrovnávací a tepelně izolační vrstva v podlahovém souvrství nebo pro izolaci základů zespodu. Polystyren se přidává za účelem lepších tepelně izolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti.

PORIMENT PS

Cementová litá pěna s polystyrenem o stabilnější konzistenci, vhodná pro spádové vrstvy na plochých střechách, výplně hluchých míst v konstrukci a na tepelně izolační vrstvy v podlahových konstrukcích.

PORIMENT W

Cementová litá pěna bez polystyrenu o velmi tekuté konzistenci a vyšší pevnosti v tlaku. Je vhodná zejména pro tenkovrstvé vyrovnávky v podlahách. Minimální tloušťka vrstvy je 2 cm.

PORIMENT WS

Cementová litá pěna o stabilnější konzistenci a vyšší pevnosti v tlaku pro spádové klíny, kde se předpokládá kotvení izolací do této vrstvy. Maximální spád je 4 % a minimální tloušťka vrstvy je 2 cm. Používá se pro spádové vrstvy plochých střech. Za účelem lepších tepelně izolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti se do cementové pěny přidává drcený polystyren.

Hlavní výhody cementové lité pěny PORIMENT jsou:

 • Vyrovnání nerovností podkladu
 • Velmi rychlá realizace

 • Nízká objemová hmotnost

 • Bez použití ocelové výztuže

 • Minimální riziko akustických mostů

 • Úspora času a pracovníků na stavbě

 • Úspora elektrické energie a vody na stavbě

 • Bez trvalých a drahých záborů místa

 • Bez složitých strojních zařízení na stavbě

 • Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory

Obecné vlastnosti cementové lité pěny PORIMENT:

 • Objemová hmotnost po dosažení přirozené vlhkosti (suchá OH) 300–1200 kg/m3 dle typu
 • Pevnost v tlaku po 28 dnech / dosažení přirozené vlhkosti 0,3–2,0 MPa
 • Součinitel tepelné vodivosti od 0,067 W/mK v suchém stavu
 • Vyrovnávací vrstvy už od 2 cm tloušťky

Cementová litá pěna PORIMENT má díky svému složení a vlastnostem široké uplatnění. Používá se k výplním, tenkovrstvým vyrovnávkám, tepelně izolačním vrstvám, ale i na spádové vrstvy plochých střech.

TENKOVRSTVÉ VYROVNÁVKY PODLAHY

Vyrovnání podkladu je nutné zejména u rekonstrukcí (např. u klenbových stropů nebo při nahrazování zásypů u dřevěných stropů), ale i u novostaveb, kde je většina rozvodů (elektřiny, topení atd.) vedena po stropní konstrukci. Pro tento účel se využívá PORIMENT P a PORIMENT W.

IZOLACE ZÁKLADŮ

Energetické vlastnosti stavby lze zlepšit i tak, že kromě izolace základů z bočních stran se základy tepelně izolují i zespodu. Pro izolaci základů zespodu lze použít lité cementové pěny PORIMENT® z nabídky skupiny Českomoravský beton. Cementová pěna s obsahem polystyrenu nahrazuje štěrkové lože a tvoří samostatnou vrstvu výšky cca 10 – 15 cm mezi kamenným podsypem a betonovým monolitem. Dříve se pro tuto vrstvu využíval extrudovaný polystyren, což je ale řešení poměrně náročné na manipulaci (řezání, skládání desek) i náklady. Cementová pěna spolehlivě vyplní všechny prostory konstrukce, například v konstrukci dokonale obteče a uzavře rozvody kanalizace. Navíc ani s postupem času neztrácí pevnost a nedegraduje, naopak si zachovává své výborné izolační vlastnosti.

VÝPLNĚ

Především při rekonstrukci starších objektů se v konstrukcích vyskytují hluché prostory, které byly vyplněné zásypy. Jedná se zejména o rekonstrukci kleneb, polospalných dřevěných stropů atd. Tyto starší konstrukce většinou potřebujeme odlehčit a zpevnit. Většinou toho dosáhneme odstraněním starého nesoudržného násypu a jeho nahrazením cementovou litou pěnou s polystyrénem PORIMENT.

Více informací

PLOCHÉ STŘECHY

Každá plochá jednovrstvá střecha musí mít vrstvu, která zajistí spád povrchu a odtok vody z povrchu. Tento spád lze zabezpečit několika typy materiálů. Mohou to být spádové polystyrénové klíny, beton s vylehčeným kamenivem, nebo cementová pěna PORIMENT. PORIMENT sice nemá tak nízký součinitel tepelné vodivosti jako polystyrén, je však výrazně levnější a jeho ukládka je jednodušší. Postačí malé šnekové čerpadlo na potěry a gumové hadice se dají bez problémů vést již téměř dokončeným interiérem nebo po fasádě. Na střeše se vodícími latěmi nebo provázky pouze vytyčí spády a materiál se do potřebných ploch srovná buď latí nebo houpací tyčí.

Více informací


Čerstvou tekutou směs PORIMENT čerpadlo přečerpá na určené místo, kde ji pracovníci velmi rychle zpracují do požadované roviny, v případě střech, ji zpracují do požadovaného spádu až 8%. Délka gumových hadic může být až 200 m v horizontálním směru nebo až 100 m ve vertikálním směru. Za den je tak možné nalít plochu až 1500 m2. Po skončení práce se zařízení ze stavby ihned odváží – zůstanou po nás jen hotové plochy z Porimentu. Oceníte velmi snadnou manipulaci a vysokou rychlost ukládky. 
V místě stavby nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu, protože ukládka probíhá čerpáním z autodomíchávače přes speciální dieselové čerpadlo Aeronicer® II. Díky tomu je tento postup rychlý a šetrný k již upraveným plochám (zahradám apod.) bez nároků na zdroj vody a přípojku elektrické energie.


Ceník litých potěrů

Ceník litých potěrů a cementových pěn je společný pro všechny produkty. Stačí si pouze vybrat oblast odběru - Čechy, Praha nebo Morava.

Vybrat ceník


 

Produktový list Poriment
Produktový list Poriment
Produktový list obsahuje informace o cementových litých pěnách - jejich varianty, vlastnosti, výhody, oblasti použití atd.
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí
Uvedený typ podlahového souvrství vychází z vypracované akustické studie dle normy ČSN EN 73 0532 vypracované v ateliéru stavební fyziky spol. ATELIER DEK. Přesné tloušťky podlahových vrstev vám sdělí naši obchodníci.
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí (na klenbě)
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí (na klenbě)
Uvedený typ podlahového souvrství vychází z vypracované akustické studie dle normy ČSN EN 73 0532 vypracované v ateliéru stavební fyziky spol. ATELIER DEK. Přesné tloušťky podlahových vrstev vám sdělí naši obchodníci.
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí (na dřevěné konstrukci)
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí (na dřevěné konstrukci)
Uvedený typ podlahového souvrství vychází z vypracované akustické studie dle normy ČSN EN 73 0532 vypracované v ateliéru stavební fyziky spol. ATELIER DEK. Přesné tloušťky podlahových vrstev vám sdělí naši obchodníci.
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - vytápěný
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - vytápěný
Uvedený typ podlahového souvrství vychází z vypracované akustické studie dle normy ČSN EN 73 0532 vypracované v ateliéru stavební fyziky spol. ATELIER DEK. Přesné tloušťky podlahových vrstev vám sdělí naši obchodníci.
Schéma: Cementová litá pěna Poriment na ploché střeše
Schéma: Cementová litá pěna Poriment na ploché střeše
Schéma zobrazuje jednotlivé vrstvy ploché střechy a minimální tloušťku cementové lité pěny. Schéma je pouze orientační.
Schéma: Konvenční řešení podlahy
Schéma: Konvenční řešení podlahy
Schéma zobrazuje konvenční složení podlahy.
Schéma: Moderní řešení podlahy
Schéma: Moderní řešení podlahy
Schéma zobrazuje moderní řešení podlahy a její jednotlivé vrstvy.
Technický list - Poriment.pdf
Technický list - Poriment.pdf
Prohlášení shody - Poriment.pdf
Prohlášení shody - Poriment.pdf

Výroba cementové pěny PORIMENT probíhá mobilním zařízením Aeronicer II. Princip spočívá v tom, že se na výrobně namíchá pouze cementové mléko, které se doveze autodomíchávačem na stavbu, kde se skládá do zařízení Aeronicer II. V tomto zařízení se přidává do směsi pěnicí přísada a mícháním s cementovým mlékem se aktivuje. V případě, že se vyrábí PORIMENT W nebo WS, je směs v tomto stavu Aeronicerem II čerpána na stavbu. V případě, že se vyrábí PORIMENT P nebo PS, přidává se do směsi kuličkový polystyrén a pak se teprve směs čerpá na místo určení. K výrobě Porimentu není potřeba přípojky elektrického proudu ani vody.


PORIMENT se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, na stavbu se dopravuje autodomíchávačem. Podle objednávky Vám požadovaný typ a množství Porimentu zavezeme na stavbu, kde jej složíme do vysoce výkonného dieselového čerpadla, které přistavíme včetně obsluhy. Díky možnosti dosáhnout velice nízkých objemových hmotností (až 300 kg/m3 v suchém stavu) a v ekonomice dopravních nákladů (jeden autodomíchávač doveze cementovou suspenzi na výrobu až 21 mPorimentu).


Cementová litá pěna PORIMENT nachází široké uplatnění při výstavbách rodinného, bytového a občanského charakteru nebo v průmyslových a zemědělských stavbách.

OC Central Chomutov

Chomutov

Podlahy - Anhyment AE 20 6.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 3.000 m2

 

 

Domov pro seniory v Litoměřicích

Litoměřice

Podlahy - Anhyment 4.000 m2, Poriment 4.000 m2, Cemflow 2.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 2.000 m2  

 

Elektrárna Tušimice

Tušimice

Rekonstrukce ploché střechy kotelny
Střecha - Poriment PS 600 3.500 m2

 

Bytové domy Slaný

Slaný

Podlahy - Anhyment 6.000.m2, Poriment 6.000 m2

   

Bytový dům Sluneční náměstí

Praha 13, realizace 2004

Výšková budova  21 nadzemních podlaží

Podlahy - Anhyment, Poriment 20.000 m2

Zdění - Malmix

   

Řadové rodinné domy Klausova ul.

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 8.000 m2
Zdění – Malmix

   

Obytný soubor Ve Slatinách

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2

  

Bytový dům Bydlení nad Mazankou IV

Praha 8

Stavba získala titul Best of Realty 2006
Podlahy – Anhyment, Poriment 17.000 m2

  
 

Rezidence Mlynářka

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění - Malmix

 
 

Obytný soubor Slunečný vršek

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix

  

Bytový Dům Slunečnice

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 15.000 m2

 

Obytný soubor Galerie nad Vltavou

Praha 8

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix

  

Administrativní budova Smíchov Gate

Praha 5

Zdvojené dutinové podlahy s vrstvou litého potěru
Podlahy – Anhyment 9.000 m2
Střecha – Poriment

Obytný soubor Nové Zahradní město

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 50.000 m2
Zdění – Malmix

BB Centrum – Building E

Praha 4

Podlahy – Anhyment, Poriment 3.000 m2

Sportovní centrum Brumlovka

Praha 4

Podlahy – Anhyment, Poriment 5.000 m2

Bytový dům Petržílkova

Praha 13

Výšková budova o 21 nadzemních podlaží
Podlahy – Anhyment, Poriment 20.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění – Malmix

 • Tenkovrstvá vyrovnávka podlahy materiálem PORIMENT
 • PORIMENT a spádové vrstvy plochých střech
 • PORIMENT jako výplňový materiál
 • PORIMENT a spádové vrstvy plochých střech
 • Tenkovrstvá vyrovnávka podlahy materiálem PORIMENT
 • Skladba podlahy
 • Tenkovrstvá vyrovnávka podlahy materiálem PORIMENT
 • Výrobní mobilní zařízení Aeronicer
 • Výplňový materiál PORIMENT

Poriment nabízí široké uplatnění pro vaší stavbu

Instruktážní video o značkovém produktu Poriment popisuje výrobu a dopravu cementové lité pěny, její varianty, vlastnosti, výhody a uplatnění na stavbách.

Poriment je vhodný pro tyto typy staveb:

Klíčový kontakt pro Poriment

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Ing. Pavel Veselý
Ing. Pavel Veselý
Telefon 724 069 643

Kontakt pro pokládku

Zprostředkování návrhu a pokládky litých podlah na klíč zajistí:

Karel Kos
 Karel Kos
Telefon 724 954 551
Čekejte prosím....