• PERMACRETE®

 • PERMACRETE®

 • PERMACRETE®

 • Permacrete®

 • PERMACRETE®

 • PERMACRETE®

 • PERMACRETE®

 • PERMACRETE®

PERMACRETE je beton speciálně navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých pod pojmem "bílá vana". Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti beton usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnícími profily.


Uvedené typy jsou základním sortimentem, další varianty je možné připravit na vyžádání. Do všech variant lze použít rozptýlenou výztuž (drátky), které zvýšují pevnost v tahu za ohybu. Beton pro vodonepropustné konstrukce s ocelovou výztuží nese obchodní název PERMACRETE D.

PERMACRETE® - základní receptury

SKUPINA STUPŇŮ VLIVU PROSTŘEDÍ L P
Koroze vlivem karbonatace XC1-4 XC1-4
Koroze způsobená chloridy XD1-2 XD1-3
Střídavé působení mrazu a rozmrazování XF1 XF1
Chemicky agresivní prostředí XA1-2 XA1-3
Namáhání pohyblivým mechanickým zatížením - XM1
Konzistence S4 S4
Maximální zrno kameniva Dmax 22mm 22mm
Max. průsak 35mm 20mm
Pevnostní třída Kód receptury v TBG Metrostav
C25/30 PC330L40.22  -
C25/30-90 dní PC339L40.22  -
C30/37 PC400L40.22 PC400P40.22
C30/37-90 dní PC409L40.22 PC409P40.22
C35/45-90 dní  - PC489P40.22
C40/50-90 dní  - PC539P40.22

 PERMCRETE D – konstrukční drátkobeton pro vodonepropustné konstrukce

Využití drátkobetonu ve vodonepropustné konstrukci má velký přínos. Díky rozptýlené výztuži dochází dle DAfStb- Heft 483 k výraznému zmenšení šířky trhliny (až o 50%) a omezení průtoku vody skrz trhlinu (až o 95%). Rozptýlená výztuž ve stěnových prvcích dokáže plně nahradit výztuž tuhou (nutno ověřit statickým výpočtem pro konkrétní situaci). Použití Permacretu D ve stěnové konstrukci má tedy významný přínos jak kvalitativní, tak ekonomický.


Hlavní výhody vodonepropustného betonu PERMACRETE jsou:

 • Dobrá zpracovatelnost
 • Vysoká hutnost betonu
 • Nízké hydratační teplo
 • Nízké objemové změny
 • Vysoká pevnost v tahu za ohybu

Vlastnosti vodonepropustného betonu PERMACRETE:

Pevnost

Standardní typy Permacretu pokrývají pevnostní třídy C25/30 až C40/50. Vzhledem k pozvolnému náběhu pevností jsou betony Permacrete standardně hodnoceny až po 90 dnech, což norma ČSN EN 206 umožňuje. Na přání je možno vyrobit také verzi hodnocenou po už po 28 dnech.

Stupně vlivu prostředí

Konstrukce bílých van nejčastěji čelí prostředí s podzemní vodou a zemní vlhkostí. Tomuto prostředí nejčastěji odpovídají stupně vlivu prostředí XA1-3, na což byl Permacrete prioritně navržen. Škála Permacretů pokrývá následující stupně vlivu prostředí:

-          XC1-4 Koroze vlivem karbonatace

-          XD1-3 Koroze způsobená chloridy, jinými než z mořské vody

-          XF1     Střídavé působení mrazu a rozmrazování, mírně nasycen vodou, bez rozmrazovacích prostředků

-          XA1-3  Chemicky agresivní prostředí

Konzistence

Pro dobré probetonování konstrukce a správnou fixaci těsnících prvků ve sparách je vhodné použít beton tekutější konzistence. Zároveň ale toto zvýšení konzistence nesmí způsobit navýšení obsahu účinné vody v betonu.

Vývoj hydratačního tepla

Betony Permacrete jsou navrženy pro konstrukce s požadavkem na snížený vývoj hydratačníhho tepla. Omezení maximálních teplot v jádře betonové konstrukce umožňuje snížení teplotních gradientů v kostrukci (rozdílů teplot mezi jádrem a povrchem konstrukce) a tím omezení rizika trhlin v povrchu betonu. Betony Permacrete splňují požadavek na maximální teplotu betonového dílu pro normalizovaný beton BS1 A dle TP ČBS 02.

Příklad vývoje teploty v jádře betonové konstrukce o tloušťce 1m z Permacretu:

           

Smrštění

Pro vodonepropustné konstrukce jsou největším rizikem trhliny. Trhliny vznikají od napětí vzniklého od smrštění betonu, kterému beton nedokáže vzdorovat ať už svojí pevností v tahu, nebo vyztužením. Z tohoto vyplývá potřeba omezit u vodonepropustných kostrukcí smrštění betonu jeho složením. Permacrete má omezené jak autogenní smrštění, tak smrštění z vysychání.

Betony PERMACRETE splňují požadavky rakouské normy pro betony se silně redukovaným smrštěním RRS.


Betony PERMACRETE jsou vyvíjeny a postaveny na míru vysokým nárokům na vodonepropustné betonové konstrukce. Využívají se například pro tzv. bílé vany a další konstrukce, kde je kladen velký důraz na vodonepropustnost.

BÍLÉ VANY


 Bílá vana je typ betonové konstrukce, která brání prostupu vody. Této konstrukce se využívá nejčastěji u staveb s podzemním podlažím, jako jsou garáže, podsklepené objekty, skladové haly, u průmyslových staveb (nádrže atd.) a u dopravních staveb, kde se s nimi  betonují například tunely metra pod vodou.

Více informací


 • PERMACRETE®
 • Čerpání vodonepropustného betonu PERMACRETE
 • Detail vodonepropustného betonu PERMACRETE
 • PERMACRETE®
 • PERMACRETE®
 • PERMACRETE®
 • PERMACRETE®
 • PERMACRETE®

Permacrete je vhodný pro tyto typy staveb:

Klíčový kontakt pro Permacrete

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Ing. Oldřich Žalud
Ing. Oldřich Žalud
Telefon 602 732 709
Čekejte prosím....