• Malmix®

 • Malmix®

 • Malmix®

 • Malmix®

 • Malmix®

MALMIX je čerstvá maltová směs (ne polotovar) určená pro zdění z keramických, pěnosilikátových a jiných nasákavých zdících prvků. Malmix se zpracovává přímo, bez přídavku vody či přísad.

Malta se vyrábí podle normy ČSN EN 998-2. Je vhodná k použití ve venkovních i vnitřních stavebních částech s konstrukčními požadavky.

Oblasti použití:

 • zdění z běžných zdících prvků ze savých materiálů -  cihel, cihelných bloků, plynosilikátových tvárnic či betonových bloků z lehčeného kameniva.
 • zdění hrubé stavby běžného rodinného domu na klíč nebo při stavbě svépomocí
 • výstavba řadových, bytových rodinných domů a administrativních budov
 • rozsáhlejší opravy a rekonstrukce budov

Malta pro zdění se označuje MALMIX MC (malta cementová). Vyrábí se ve čtyrech pevnostních kategorií. Číslo za názvem značí zaručenou pevnost malty v tlaku zkoušenou na zlomcích trámečků.

TYPY ČERSTVÉ MALTY MALMIX

Deklarovaná vlastnost

 

Označení malty

MALMIX MC 2,5

MALMIX MC 5

MALMIX MC 10

 MALMIX MC 15

Třída malty dle ČSN EN 990-2 M 2,5  M 5 M 10 M 15
Min. pevnost v tlaku ve stáří 28 dní MPa 2,5 5,0 10,0 15,0
Orientační pevnost v tahu za ohybu ve stáří 28 dní MPa
1,5 2,0 2,5 2,5
Objemová hmotnost v suchém stavu kg/m3 1550-1800
Zpracovatelnost hod. min. 36

Hlavní výhody cementové zdící malty MALMIX:

 • Konstantní a zaručená kvalita dodávaných maltových směsí
 • Objednáte jen tolik, kolik opravdu potřebujete
 • Zvýšení produktivity práce - odpadává zdlouhavá příprava malty na stavbě
 • Zrychlení výstavby díky snadné manipulaci s materiálem
 • Prodloužená doba zpracovatelnosti minimálně 36 hodin
 • Není třeba přípojky na zdroj tlakové vody a elektrického proudu
 • Odpadá předzásobení materiálem - písek, cement, vápno atd.
 • Snížení nákladů - úspora pracovníků na míchání
 • Zjednodušení organizace na stavbě
 • Nemusí se likvidovat papírové obaly a zbytky po míchacím centru
 • Není třeba trvalého záboru pro silo nebo suroviny na staveništi 
 • Možnost zapůjčení plastových kontejnerů

Zdící malta MALMIX jsou vyráběné dle normy ČSN EN 998-2:2003 a mají následující deklarované mechanicko-fyzikální vlastnosti.

VLASTNOSTI ČERSTVÉ MALTY MALMIX

Zaručené pevnosti v tlaku dle typu až 15 MPa
Orientační pevnost v tahu za ohybu dle typu až 2,5 MPa
Suchá objemová hmotnost v rozmezí 1550–1800 kg/m3
Zpracovatlenost malt dle typu min. 36 hodin
Zrnitost směsi do 2 mm

Čerstvé malty MALMIX je možné využít na všech typech staveb – rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra, nemocnice, školy apod. Velkou výhodou je především možnost výstavby na „zelené louce“, protože není potřeba přípojka na zdroj tlakové vody a zdroj elektrické energie, ale ani žádné strojní zařízení.

ZDĚNÍ MOŽNÉ I NA "ZELENÉ LOUCE"

U většiny staveb se alespoň část konstrukce zdí ze stavebních prvků, pro které je potřeba kvalitní malta. Pokud vám navíc na staveništi chybí zdroj vody a elektrické energie pro míchačku, váš problém vyřeší čerstvé zdící malty MALMIX.

Více informací


Čestvé maltová směs MALMIX přivezená autodomíchavačem na stavbu je rovnou připravené ke zpracování. Na stavbě se skladuje v plastových vanách o obsahu 200 litrů, které se po stavbě rozveze jednotlivým pracovním četám. Zdící malta má dobu zpracovatelnosti prodlouženou přidáním zpomalovacích přísad minimálně 36 hodin. Po nanesení malty na savý podklad okamžitě začne hydratační reakce a malta tvrdne.

Při skladování malty se doporučuje ji ochránit před přímým slunečním zářením, vysoušením větrem, mrazem a prudkým deštěm. Doporučuje se proto maltu skladovat ve stínu, zakrýt PVC fólií a nebo zalít tenkou vrstvičkou vody. Podklad, na který se malta bude aplikovat, musí být pevný, soudržný, bez prachu a jiných nečistot. Teplota prostředí, ve kterém zdění probíhá, i podkladu musí být vyšší než 5 °C.


Ceníky čerstvých malt

Pro čerstvou maltu MALMIX není jednotný ceník. Cena se liší dle místa odběru, typu malty atd. Proto je zapotřebí si v interaktivní mapě vyhledat konkrétní ceník s platnými cenami v rámci vybrané lokality.

Vyhledat ceník

 

Technický list Malmix
Technický list Malmix
Technický list obsahuje podrobné informace o zdích cementových maltách MALMIX – charakteristiku produktu, použití, složení, výrobu, dopravu, informace o ukládce a další technické údaje.
Produktový list Malmix
Produktový list Malmix
Prohlédněte si produktový list, ve kterém naleznete informace o čerstvých maltových směsí MALMIX - varianty malt, zpracovatelnost, doprava, výhody a použití atd.

Čerstvé maltové směsi MALMIX jsou vyráběny pomocí špičkového technologického zařízení v nejbližší specializované maltárně nebo v přizpůsobených betonárnách společnosti Českomoravský beton, a.s.

Malty pro zdění se vyrábějí v souladu s požadavky ČSN EN 998-2:2003 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění.


Čerstvé zdicí malty MALMIX jsou na stavbu dopravovány zpravidla autodomíchávači, odtud jsou plněny do kontejnerů (vaniček) o obsahu 200 l. Hmotnost kontejner naplněného maltou je cca 400 kg. Manipulovat s kontejnerem lze pomocí vysokozdvižného nebo paletovacího vozíku, jeřábu, staveništního výtahu nebo lze kontejner umístit na speciální podvozek, kterým lze pojíždět.

Kontejner musí být položen dnem na rovné ploše tak, aby váha malty byla rozložena rovnoměrně a nedošlo k jeho rozlomení.


Zdící malty MALMIX se používají při výstavbě rodinných domů nebo při realizaci bytových a občanských staveb.

Bytový dům Sluneční náměstí

Praha 13, realizace 2004

Výšková budova  21 nadzemních podlaží

Podlahy - Anhyment, Poriment 20.000 m2

Zdění - Malmix

   

Řadové rodinné domy Klausova ul.

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 8.000 m2
Zdění – Malmix

   
 

Rezidence Mlynářka

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění - Malmix

 
 

Obytný soubor Slunečný vršek

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix

  
 

Obytný soubor Galerie nad Vltavou

Praha 8

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix

  

Obytný soubor Nové Zahradní město

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 50.000 m2
Zdění – Malmix

 

Bytový dům Petržílkova

Praha 13

Výšková budova o 21 nadzemních podlaží
Podlahy – Anhyment, Poriment 20.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění – Malmix

 
 • Malta v plastové vaně o objemu 200l
 • Ukládání malty MALMIX do vaniček
 • Malta MALMIX uložená ve vaničkách
 • Zdění maltou MALMIX
 • Zdění maltou MALMIX

Malmix je vhodný pro tyto typy staveb:

Klíčový kontakt pro Malmix

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Michal Bárta
 Michal Bárta
Telefon 602 237 719
Telefon 224 814 962
Čekejte prosím....