• FLOORCRETE®

 • FLOORCRETE®

 • FLOORCRETE®

 • FLOORCRETE®

 • FLOORCRETE®

FLOORCRETE je transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy (podlahy s návrhovým zatížením nad 5 kN/m2). Vyrábí se dle ČSN EN 206 v platném znění, jeho konzistence se udává stupněm sednutí kužele. FLOORCRETE může obsahovat rozptýlenou výztuž ve formě kovových vláken.

Oblasti použití:

 • průmyslové podlahy podepřené celoplošně
 • průmyslové podlahy podepřené bodově
 • použití možné i v exteriéru

Hlavní výhody betonu pro průmyslové podlahy jsou:

 • Značné zrychlení a zjednodušení postupu výstavby
 • Snížení celkových nákladů na stavbu – v průmyslových stavbách je možné dosáhnout až 15% úspory nákladů
 • Vyšší pevnost v tahu za ohybu
 • Vyšší odolnost proti obrusu
 • Vyšší odolnost proti požáru a nárazu
 • Umožňuje redukovat pracovní a dilatační spáry
 • Eliminuje možné oprýskávání povrchu betonu
 • Snížuje riziko průniku nebezpečných látek do podloží
 • Zvýšení odolnosti betonové konstrukce proti vlivům vnějšího prostředí
 • Prodloužení životnosti konstrukce
 • Vysoká a rovnoměrná kvalita konstrukce

Výhody v případě přidání rozptýlené ocelové výztuže do betonu:

 • Odpadá potřeba použití předem připravovaných ocelových výztuží
 • Snížení rizika chybného vyztužení
 • Odpadá nutnost kontroly klasické výztuže před betonáží
 • Odstranění rizika posunutí výztuže nebo výztužných sítí při betonáži a vibraci betonu
 • Umožňuje redukovat pracovní a dilatační spáry
 • Eliminuje možné oprýskávání povrchu betonu
 • Snížuje riziko průniku nebezpečných látek do podloží
 • Redukuje požadavek na minimální stupeň vyztužení

Obecné vlastnosti betonu pro průmyslové podlahy:

 • Možnost vysokého zatížení
 • Vyšší odolnost proti obrusu
 • Vyšší odolnost proti požáru a nárazu
 • Odolnost vůči nárazům a otlukovosti hran

Betony FLOORCRETE lze bez další ocelové výztuže použít do většiny průmyslových podlah, tedy masivních deskových konstrukcí, které nejsou spojeny s hlavním nosným systémem budovy. Využívá se při realizaci podlahových konstrukcí v občanské a bytové výstavbě, průmyslových a zemědělských staveb. 

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Betony FLOORCRETE se používají při rekonstrukcích nebo realizacích nových průmyslových podlah, kde je kladen velký důraz na odolnost betonu. Je také výhodný při zhotovování průmyslových podlah v problémových základových poměrech.

Více informací


FLOORCRETE má složení směsi optimalizováno s ohledem na jednoduché zpracování do konstrukce. Významně snižuje nároky na hutnění a zrychluje betonáž s okamžitým dosažením kompaktního hladkého povrchu průmyslových podlah. 
V případě realizací základových desek není nutné jej vibrovat, zpracování se provádí duralovými latěmi tzv. vlněním. Výsledkem je velmi pěkný povrch s minimálními nerovnostmi.


Ceníky značkových betonů

Pro značkový beton FLOORCRETE není jednotný ceník. Cena se liší dle místa odběru, pevnostní třídy, vlastnostech betonu atd. Proto je zapotřebí si v interaktivní mapě vyhledat konkrétní ceník s platnými cenami v rámci vybrané lokality.

Vyhledat ceník

 

Technický list Floorcrete
Technický list Floorcrete
Technický list obsahuje podrobné informace o betonech pro průmyslové podlahy FLOORCRETE – charakteristiku produktu, použití, složení, výrobu, dopravu a čerpání, informace o ukládce a další technické údaje.

Výroba betonů řady FLOORCRETE je stejná jako u tradičních betonů a lze jej vyrobit na všech betonárnách společnosti Českomoravský beton, a. s. Adice rozptýlené výztuže probíhá rovněž na výrobně (po domluvě s odběratelem je možné dodat vhodnou směs bez rozptýlené výztuže, zde ale neručí výrobce za homogenní rozmísení rozptýlené výztuže). Minimální vyráběná třída dle ČSN EN 206 je C 20/25, maximální třída není stanovena.

Betony FLOORCRETE jsou vyráběné podle ČSN EN 206 a jsou průběžně kontrolovány akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s kontrolním a zkušebním plánem.


Čerpání a doprava betonu FLOORCRETE se neliší od standardních transportbetonů. Beton je dopravován na stavbu v autodomíchávačích, ukládání čerstvého betonu je možné provádět s pomocí pístového čerpadla na vzdálenost až 120 m vodorovně a 30 m svisle.


Příkady použití betonu FLOORCRETE při rekonstrukcích a nových realizacích průmyslových podlah.

Rekonstrukce podlahy

hala Karlovy Vary

FLOORCRETE C 20/25, obsah drátků 25 kg/m3, HE 1/50             

 

Rekonstrukce podlahy

hala Kosoř 

FLOORCRETE -27,9 m3 plochy

Rekonstrukce podlahy

hala Horní Počernice

Dostavba hotelu

Hotel Hilton Praha

FLOORCRETE C 25/30 + 20 kg HE 75/50

 • Vlákna přidávaná do drátkobetonu
 • Detail betonu FLOORCRETE
 • Čerpání betonu FLOORCRETE do haly
 • Čerpání betonu FLOORCRETE do haly
 • Lití betonu FLOORCRETE na plochu podlahy
 • Čerpání betonu FLOORCRETE do haly
 • Místo realizace průmyslové podlahy
 • Zpracování betonu FLOORCRETE
 • Lití betonu FLOORCRETE na plochu podlahy
 • Zpracování betonu FLOORCRETE
 • Detail hotové podlahy
 • Zpracování betonu FLOORCRETE

Floorcrete je vhodný pro tyto typy staveb:

Klíčový kontakt pro Floorcrete

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Ing. Stanislav Smiřinský
Ing. Stanislav Smiřinský
Telefon 602 331 335
Čekejte prosím....