• Easycrete®

 • Easycrete®

 • Easycrete®

 • Easycrete®

 • Easycrete®

EASYCRETE je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton. Vyrábí se dle ČSN EN 206 v konzistenci F5, F6 a F7, s kamenivem o maximálním průměru zrna do 16 mm. Obsahuje aktivní příměsi, které zlepšují rheologii betonu včetně finálního vzhledu povrchu konstrukce. Ke ztekucení betonu se používají nejmodernější a nejúčinnější přísady - polykarboxyláty.

Oblasti použití:

EASYCRETE F    

 

EASYCRETE F najde své uplatnění především v bytové výstavbě, při betonování základových desek a pilotů, při stavbě stropů či průmyslových podlah. Můžete jej použít i do drátkobetonu.

 • Bytová stavby

 • Základové desky a pasy

 • Stropy

 • Průmyslové podlahy

 • Drátkobeton

EASYCRETE SF

EASYCRETE SF jako téměř samozhutnitelný beton lze použít v průmyslových stavbách, při betonování základových desek a pilot. Vhodný je také do pozemních a inženýrských konstrukcí a do vodotěsných stavebních konstrukcí (bílých van). Lze použít jako pohledový beton.

 • Průmyslové stavby

 • Základové desky a piloty

 • Pozemní a inženýrské konstrukce

 • Vodotěsné stavební konstrukce (bílé vany)

EASYCRETE SV                  

EASYCRETE SV lze použít na těžce přístupných míst ukládání na stavbě, u těžce zhutnitelných částí staveb, tam kde je potřeba vysoký stupeň vyztužení a u staveb, která se nacházejí uprostřed obcí a měst a jsou citlivé na hluk. Easycrete SV bez mechanického působení zatéká i do posledních rohů bednění a je vhodný i pro použití jako pohledový beton.

 • Veškeré stavební konstrukce, které nelze vybetonovat betonem nižších konzistencí (například tenké sloupy nebo stěny)

 • Obtížně zhutnitelné části staveb

 • Použití také pro pohledový beton (umožňuje ostré hrany)

 • Pro bezhlučnou betonáž


Betony EASYCRETE se dělí na tři typy v závislosti na mechanicko-fyzikálních vlastnostech a oblasti použití.

TYPY LEHCE ZPRACOVATELNÝCH AŽ SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ EASYCRETE

EASYCRETE F 

Lehce zpracovatelný, tekutý transportbeton třídy konzistence F5. Je vhodný pro univerzální použití. Nabízí vysoký výkon při betonáží a snížené nároky na hutnění.

EASYCRETE SF

Lehce zpracovatelný, velmi tekutý a téměř samozhutnitelný beton třídy konzistence F6. Své uplatnění najde na stavbách, kde jsou na betonování kladeny zvláštní požadavky.

EASYCRETE SV

Samozhutnitelný High-Tech-transportbeton, který umožňuje nejrychlejší betonáž a zaplnění veškerých komplikovaných míst v bednění. Vhodný pro použití jako pohledový beton.

Výhody lehce zpracovatelných až samozhutnitelných betonů EASYCRETE:

 • Vynikající rovinnost
 • Vysoká přesnost
 • Probetonování i nejsložitějších detailů
 • Bezvadný vzhled pohledových ploch
 • Možnost betonovat tenké a silně vyztužené konstrukce
 • Hospodárnost
 • Snížení mzdových nákladů
 • Lepší pracovní podmínky
 • Rychlost
 • Při betonování  základových desek je dosaženo vysoké rovinnosti

Betony EASYCRETE jsou vyráběny podle normy ČSN EN 206. EASYCRETE obsahuje vždy kamenivo s Dmax do 16 mm, příměsi pro zlepšení čerpatelnosti, tekutosti a odolnosti proti tlakové vodě a vysoce účinné přísady.

VLASTNOSTI LEHCE ZPRACOVATELNÝCH AŽ SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ EASYCRETE

 EASYCRETE F

 • Rozlití v rozmezí 560 mm a 620 mm
 • Třída konzistence F5
 • Vysoký výkon při betonáži
 • Snížené nároky na hutnění

EASYCRETE SF

 • Rozlití mezi 630 mm a 700 mm
 • Třída konzistence F
 • Lze dosáhnout okamžitě kompaktního hladkého povrchu
 • Možnost dokonalého zalití profilované výztuže
 • Významně snížené nároky na hutnění

EASYCRETE SV

 • Rozlití z obráceného Abramsova kužele více než 700 mm
 • Třída konzistence F7
 • Bezhlučná betonáž
 • Samozhutnitelný beton (SCC)
 • Nejrychlejší betonáž
 • Možnost zaplnění veškerých komplikovaných míst v bednění (komplikované detaily konstrukce)
 • Možnost dosažení nejlepší kvality povrchu (pohledový beton)

Betony EASYCRETE lze použít prakticky do všech konstrukcí a všech vlivů prostředí. Produktem EASYCRETE mohou být spolehlivě betonovány stavební konstrukce s vysokým stupněm vyztužení, resp. tenké konstrukce a konstrukce s vysokým nárokem na pohledovost.

ZÁKLADY RODINNÉHO DOMU

Lehce zpracovatelné betony EASYCRETE se velmi hodí k rychlému zhotovování základů (včetně pilot), nejčastěji s pevností C 25/30 nebo C 20/25. Tento beton významně snižuje nároky na hutnění a je tedy vhodný i do špatně přístupných míst. Umožňuje rychlé dosažení kompaktního hladkého povrchu, včetně možností dokonalého zalití profilované výztuže.

Více informací

STĚNY A SLOUPY

Stěny a sloupy jsou stavební konstrukce, na které je kaden velký důraz na pohledovost a které nelze vybetonovat betonem nižších konzistencí. Beton EASYCRETE SV je ideální volbou pro docílení nejlepší kvality výsledného povrchu pohledových betonů.

Více informací

STROPY A RAMPY

Prostorově rozsáhlé a tvarově náročné vodorovné konstrukce, například stropy a nájezdové rampy garážovacích domů, je často třeba betonovat v jednom pracovním záběru. Velké objemy betonu se jistě snáze a rychleji uloží při použití EASYCRETE, který rovněž zaručí přijatelnou kvalitu povrchu a který není nutno následně opatřovat nátěry nebo stěrkovými hmotami.

 

POHLEDOVÉ PLOCHY
 

U ploch z betonu je důležité, aby materiál, ze kterých je pohledový beton realizován, byl kvalitní a dosahoval určitých vlastností. Těmi jsou zejména vysoká tekutost a jednoduchá zpracovatelnost. Betony EASYCRETE se lehce roztékají po bednění a vyplní bez problémů všechny záhyby konstrukce do nejmenších detailů. Technologie zpracování pohledového betonu se liší podle požadovaného výsledného povrchu.

 

BETONOVÝ NÁBYTEK
Prvky z moderního, industriálně působícího materiálu tvoří samu tvář interiéru (nebo exteriéru) a jsou výsledkem originálního architektonického návrhu. 

 Možnosti betonu jsou téměř neomezené – může být barovým pultem, stolkem, umyvadlem, vanou a klidně i netradiční kuchyňskou linkou.

EASYCRETE lze velmi lehce rozprostírat a při vysokých konzistencích na hranici samozhutnitelnosti nabízí rovněž možnost snadného urovnání povrchu(nivelace) stavebního záběru (např. základové desky). Rozprostírání betonu je pouze nepatrně namáhavé.  Podle konzistence betonů Easycrete lze upustit od běžně používaného hutnění (například vibrací). Podle druhu stavební konstrukce lze zhutňování provádět hrabáním, poklepem, případně tzv. nivelační hrazdou. Čím rozsáhlejší je stavební konstrukce, tím větší jsou výhody použití Easycrete.  Při použití Easycrete lze lehce betonovat rovněž těžko přístupné a jemné konstrukce, protože díky viskozitě a tekutosti může beton zatékat do všech rohů bez většího odporu.


 Ceníky značkových betonů

Pro značkový beton EASYCRETE není jednotný ceník. Cena se liší dle místa odběru, vlastnostech betonu atd. Proto je zapotřebí si v interaktivní mapě vyhledat konkrétní ceník s platnými cenami v rámci vybrané lokality.

Vyhledat ceník

Technický list Easycrete
Technický list Easycrete
Technický list EASYCRETE obsahuje podrobné informace o lehce zpracovatelných a samozhutnitelných betonech EASYCRETE – charakteristiku produktu, použití, složení, výrobu, dopravu a čerpání, informace o ukládce a další technické údaje.
Produktový list Easycrete
Produktový list Easycrete
Produktový list EASYCRETE obsahuje informace o lehce zpracovatelných a samozhutnitelných betonech EASYCRETE - jejich varianty, vlastnosti, výhody, oblasti použití atd.
Easycrete - graf konzistence
Easycrete - graf konzistence
Stupeň konzistence rozlitím dle ČSN dle 206-1.
Easycrete - graf konzistence
Easycrete - graf konzistence
Výkony a spotřebovaný čas při použití lehce zhutnitelných betonů Easycrete

Výroba betonů řady EASYCRETE je stejná jako u tradičních betonů a lze jej vyrobit na všech betonárnách společnosti Českomoravský beton, a. s. Betony EASYCRETE jsou vyráběné podle ČSN EN 206 a průběžně kontrolované akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s kontrolním a zkušebním plánem.

Minimální vyráběná třída dle ČSN EN 206 je C 16/20, maximální třída není stanovena. Při požadavku vyšší třídy než C 35/45 je nutno požadavek předem konzultovat s technologem. Konzistence čerstvého betonu je měřena metodou dle ČSN EN 12350-5 (EASYCRETE F a SF) a metodou dle ČSN EN 12350-8 (EASYCRETE SV). Přidávání přísad na staveništi před uložením do konstrukce musí být vždy konzultováno s technologem. Přidávání vody do již vyrobeného čerstvého betonu je nepřípustné.


Doprava a čerpání betonů EASYCRETE jsou stejné jako u standardních betonů. Beton je dopravován na stavbu v autodomíchávačích s přepravní kapacitou maximálně 8 m3. Ukládání čerstvého betonu je možné pomocí pístového čerpadla s výložníkem běžně na vzdálenost až 150 m vodorovně a 40 m svisle.


Lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton EASYCRETE má velice univerzální použití - najde uplatnění při realizacích základů, nosných konstrukcí (stěn, sloupů),  milánských stěn, ale i u staveb s vysokým požadavkem na pohledovost.

Výstavba dálnice D3 - Most přes rybník Koberný

Tábor

EASYCRETE F (konzistence F5)
Základy 4 000 m3 (C25/30 XF3, XA2)
Piloty 6 700 m3 (C30/37 XA2)
Pilíře 1 200 m3 (C30/37 XF4, XD3)
Betonáž nosné konstrukce (C35/45 XF2, XD1)

Zvonice kostela - Ostrava Zábřeh

Ostrava

Pohledový beton - EASYCRETE SF
Pevnostní třída: C 25/30 
Stupeň konzistence: F6 
Doba zpracování: min. 120 minut

Milánské stěny - Diamont Point Praha

Praha

EASYCRETE SV C 30/37 XA1 resp. C 30/37 – 90 dní

Zpracovatelnost min.  120 minut  

Nové spojení Praha

EASYCRETE F, EASYCRETE SF, EASYCRETE SV

betonáž základů, pilířů, mostovky

 

Vysočanská radiála

Praha

EASYCRETE SV

 

Národní technická knihovna

Praha

EASYCRETE SF

 

České vysoké učení technické

Praha

EASYCRETE C 30/37 XC1 

 

Tunel Blanka, Tunely Dobrovského

Praha, Brno

EASYCRETE C 30/37

 

Základy rodinného domu, přístavby

EASYCRETE

 

Betonový nábytek

Pohledový beton EASYCRETE

 
 • Pohledový beton EASYCRETE
 • Betonáž základové desky betonem EASYCRETE
 • Pohledový EASYCRETE - ČVUT Praha
 • Pohledový beton EASYCRETE
 • Betonové sloupy z pohledového betonu EASYCRETE - outletové centrum Praha
 • EASYCRETE - betonová kuchyňská linka
 • Betonová vana z EASYCRETE
 • Pohledový beton EASYCRETE
 • Pohledový beton EASYCRETE
 • Základová deska z betonu EASYCRETE
 • Základová deska z betonu EASYCRETE
 • Čerpání betonu EASYCRETE do základů RD
 • Čerpání betonu EASYCRETE do základů RD
 • Bílá vana z betonu EASYCRETE
 • Bílá vana z betonu EASYCRETE

Easycrete je vhodný pro tyto typy staveb:

Klíčový kontakt pro Easycrete

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Ing. Stanislav Smiřinský
Ing. Stanislav Smiřinský
Telefon 602 331 335
Čekejte prosím....