• Cemflow®

 • Cemflow®

 • Cemflow®

 • Cemflow®

 • Cemflow® Look

 • Cemflow® Look

 • Cemflow® Look

 • Cemflow® Look

CEMFLOW je litý samonivelační potěr na bázi cementového pojiva v souladu s požadavky ČSN EN 13813, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Jedná se o moderní materiál dodávaný v čerstvém stavu autodomíchávači přímo na stavbu, který je plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů a který splňuje požadavky ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení.

CEMFLOW LOOK je pohledový barvený potěr. Struktura povrchu je hladká, pevná a podobá se vzhledově materiálu Teracco. Produkt CEMFLOW LOOK je technologicky tvořen jednak velmi kvalitně provedenou pokládkou a ošetřováním samotného potěru a jednak následnou úpravou povrchu. Postup úpravy povrchu je náročnější na čas a strojní vybavení než standardní přebrušování a nátěry. Spolupracujeme se společnostmi, které vlastní know-how a strojní vybavení pro vytvoření kvalitního pohledového potěru.

Oblasti použití:

 • připojený potěr
 • potěr oddělený od podkladu fólií
 • potěr na izolační vrstvě
 • potěr pro podlahové topení 
 • pohledový potěr - CEMFLOW LOOK

Litý cementový potěr CEMFLOW se vyrábí ve třech pevnostních třídách:

TYPY LITÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU CEMFLOW

Název                 Druh směsi Třída dle ČSN EN 13813 Pevnost v tlaku po 28 dnech 4) Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 4)

CEMFLOW CF20

Cementový litý potěr CT-C20-F4 20 MPa 4 MPa

CEMFLOW CF25

Cementový litý potěr CT-C25-F5 25 MPa 5 MPa

CEMFLOW CF30

Cementový litý potěr CT-C30-F6 30 MPa 6 MPa

Poznámky: 4)zkouška dle ČSN EN 13892-2


Hlavní výhody cementového litého potěru CEMFLOW jsou:

 • Vynikající rovinatost povrchu
 • Vhodný do vlhkých prostor
 • Vhodný i v kombinaci s podlahovým vytápěním
 • Velmi rychlá realizace
 • Realizace i bez použití ocelové výztuže
 • Úspora nákladů – bez stěrkování, menší tloušťka potěru (od 50 mm)
 • Úspora času a pracovníků na stavbě
 • Úspora elektrické energie a vody na stavbě
 • Bez trvalých a drahých záborů místa
 • Bez složitých strojních zařízení na stavbě
 • Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory

Obecné vlastnosti litého cementového potěru CEMFLOW:

 • Není nutno vyztužovat
 • Díky konzistenci při ukládce jsou pevnosti materiálu zaručeny i v hotové podlaze
 • Potěr je zatížitelný do týdne od pokládky běžným stavebním provozem
 • Vysoká tekutost obdobná jako u samozhutnitelných betonů, a tím velmi snadné ukládání do konstrukce
 • Ideální rovinatost pro pokládku nášlapných vrstev
 • Vysoká produktivita při ukládání
 • Použitelnost do všech vnitřních prostor
 • Podklad pro veškeré podlahové krytiny
 • Při speciální úpravě povrchu je možné použít potěr jako přímo pochozí (pohledový) - CEMFLOW LOOK

Litý cementový potěr CEMFLOW je materiálem pro podlahové roznášecí vrstvy sloužící buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.), nebo přímo jako nášlapná vrstva pod speciální povrchové úpravy (epoxidové stěrky, broušení a napouštění povrchu).

Potěr je možné použít také jako pojížděný do garážových stání. Doporučuje se v tomto případě minimální tloušťka 70 mm a jako podklad extrudovaný polystyren. Do středu průřezu potěru je doporučeno vložit kari síť (tl. 5 mm, 150 × 150) pro lepší adsorpci dynamického zatížení. Povrch potěru je dále nutné opatřit buď lepenou nášlapnou vrstvou, nebo ochranným epoxidovým/polyuretanovým nátěrem.

POTĚR VHODNÝ K ZALITÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

V případě, že potřebujete litý potěr, který zajistí kvalitní a rychlé řešení teplé podlahy např. ve wellness prostorech, máme pro vás ideální řešení. Cementový potěr se díky svým vlastnostem hodí k dokonalému zalití trubek podlahového topení. Aplikací přímo dovezeného litého cementového potěru CEMFLOW zrealizujete velmi rychle kvalitní lité podlahy. Za jeden den je možné nalít plochu až 1000 m2. Cementový potěr se hodí k dokonalému zalití trubek podlahového topení. 

Více informací

FINÁLNÍ POCHOZÍ PODLAHA Z POTĚRU CEMFLOW

Litý cementový potěr CEMFLOW lze aplikovat v barevném provedení také jako finální pochozí povrch podlahy. Litá podlaha se obrousí až na viditelné zrno a po zahlazení případných pórů se napustí transparentním bezbarvým krystalizačním přípravkem pro vytvrzení povrchu. Vznikne tak dekorativní povrch s přirozenou strukturou betonu v řezu.

Více informací

REKONSTRUKCE STARÝCH PODLAH A PROSTORY S VYŠŠÍ VLHKOSTÍ

Při rekonstrukcích starých podlah a v prostorách s vyšší vlhkostí jako je historická zástavba, garáže, sklepy, wellness prostory apod., je vhodné použít litý cementový potěr CEMFLOW, který vyniká vysokou pevností v tahu za ohybu, rychlým nárůstem pevností po zatvrdnutí a tím pádem také možností brzkého zatížení konstrukce.

Více informací

PODLAHY V DŘEVOSTAVBÁCH

Při stavbě domu na bázi dřeva je nutné vybírat materiály s ohledem na specifika dřevostaveb. Zvýšená vlhkost v prostředí, zvláště v době výstavby, totiž může u dřevěných sendvičových konstrukcí způsobit rozkližování panelů, praskání, bobtnání a další podobné defekty. Při konstrukci podlah v dřevostavbách se proto uplatňují lité potěry CEMFLOW na bázi cementového pojiva. S tímto materiálem lze během pár hodin dosáhnout perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností bez obav z toho, že zvýšená vlhkost napáchá v objektu zbytečné škody. 

Více informací

Ukládka CEMFLOW probíhá čerpáním gumovými hadicemi. Délka hadic může být až 150 m v horizontálním směru nebo až 50 m ve vertikálním směru (v závislosti na průměru hadic). Čerstvou tekutou směs čerpadlo přečerpá na určené místo, kde ji pracovníci rychle zpracují do požadované roviny. Dále je rozléván do příslušné požadované tloušťky konstrukce a jednoduchým způsobem (rozvlňování) je hutněn a srovnáván.
Za den je možné nalít plochu až 1000 m². Po skončení práce se zařízení ze stavby ihned odváží – zůstane po nás jen hotová podlaha, která je do 48 hodin pochozí. Na místě nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu. Je tudíž šetrný k již upraveným plochám např. zahradám, na stavbě také není potřeba mít zdroj vody a elektrické energie.


Ceník litých potěrů

Ceník litých potěrů a cementových pěn je společný pro všechny produkty. Stačí si pouze vybrat oblast odběru - Čechy, Praha nebo Morava.

Vybrat ceník


 

Produktový list Cemflow
Produktový list Cemflow
Produktový list obsahuje informace o litém cementovém potěru CEMFLOW - jeho varianty, vlastnosti, výhody, oblasti použití atd.
Technický list Cemflow.pdf
Technický list Cemflow.pdf
Prohlášení o vlastnostech - Cemflow.pdf
Prohlášení o vlastnostech - Cemflow.pdf
Schéma: CEMFLOW - lití podlahy najednou
Schéma: CEMFLOW - lití podlahy najednou
Schéma zobrazuje podlahové souvrství a minimální tloušťku potěru Cemflow v závislosti na tom, zda je potěr ukládán s nebo bez podlahového topení.
Schéma: Litý potěr CEMFLOW - na separační vrstvě
Schéma: Litý potěr CEMFLOW - na separační vrstvě
Schéma zobrazuje příklad skladby podlahového souvrství s litým cementovým potěrem CEMFLOW.
Schéma: Litý potěr CEMFLOW - plovoucí
Schéma: Litý potěr CEMFLOW - plovoucí
Schéma zobrazuje příklad skladby podlahového souvrství s litým cementovým potěrem CEMFLOW.
Schéma: Litý potěr CEMFLOW - vytápěný
Schéma: Litý potěr CEMFLOW - vytápěný
Schéma zobrazuje příklad skladby podlahového souvrství s litým cementovým potěrem CEMFLOW.

CEMFLOW je potěr vyráběný na betonárnách dle spolehlivě ověřených receptur z průběžně kontrolovaných vhodných vstupních materiálů.

Kvalita vlastního potěru - složení a vlastnosti v čerstvém stavu jsou zaručeny výrobcem. Pro dosažení vysoké kvality výsledné vrstvy potěru v konstrukci, je třeba mít na zřeteli toto:

 • Cementový potěr CEMFLOW nelze používat na plochy beze spár. Po vylití vrstvy začíná normální fyzikální proces smršťování. Smršťování nepřekročí hodnotu - 0,5 mm/m
 • Zhotovení dilatačních spár je nezbytné. Jejich rozmístění je obdobné jako u klasických cementových potěrů. Dilatované plochy nemají být větší než 40 m2
 • Poměr stran dilatované plochy nesmí překročit hodnotu 4:1
 • Potěry pevně spojené s podkladem (např. adhézním můstkem) se dle dosavadních zkušeností pokládají bez dilatačních spár s tím, že se v podkladu i v potěru vytvoří přirozené dilatační spáry/trhliny

CEMFLOW se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, na stavbu se dopravuje autodomíchávačem. Do konstrukce je dopravován mobilními čerpadly a je ukládán postupným vyléváním z hadic na podkladní konstrukci až po požadovanou tloušťku.


Litý potěr CEMFLOW nachází široké uplatnění při realizaci litých podlah v bytových domech i administrativních a občanských budovách.

Domov pro seniory v Litoměřicích

Litoměřice

Podlahy - Anhyment 4.000 m2, Poriment 4.000 m2, Cemflow 2.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 2.000 m2  

  

Menza ČVUT

Praha 6

Podahy - Cemflow Look

 

Bílkova vila

Praha 6

Podlahy - Cemflow Look • Ideálně připravený prostor pro pokládku CEMFLOW
 • Aplikace CEMFLOW na stavbě
 • Urovnání CEMFLOW do požadované roviny
 • Urovnání CEMFLOW do požadované roviny
 • Ošetřování CEMFLOW po zpracování
 • Rovná hotová podlaha z potěru CEMFLOW LOOK
 • Detail podlahy z potěru CEMFLOW LOOK
 • Podlaha z potěru CEMFLOW LOOK - ČVUT Menza
 • Pohledová úprava potěru CEMFLOW LOOK

Cemflow je vhodný pro tyto typy staveb:

Klíčový kontakt pro Cemflow

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Oldřich Helebrand
 Oldřich Helebrand
Telefon 602 727 338
Kalkulátor tloušťky litého potěru Kalkulátor slouží jako pomůcka pro výpočet tloušťky litého anhydritového potěru ANHYMENT a litého cementového potěru CEMFLOW.

Kontakt pro pokládku

Zprostředkování návrhu a pokládky litých podlah na klíč zajistí:

Karel Kos
 Karel Kos
Telefon 724 954 551
Čekejte prosím....