• ANHYMENT®

 • Anhyment®

 • Anhyment®

 • Anhyment®

 • Anhyment®

 • Anhyment®

 • Anhyment®

 • Anhyment®

 • ANHYMENT®

ANHYMENT je litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého vyráběný v souladu s požadavky ČSN EN 13813, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. ANHYMENT je moderní materiál, který je plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů a splňuje požadavky ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení. Je ideálním řešením pro podlahy s podlahovým vytápěním, kdy vzhledem ke svým vlastnostem umožňuje snížit náklady na vytápění. 

ANHYMENT představuje novou generaci kvalitních podlahových hmot pro vnitřní použití především v rodinných domech, obytných budovách, administrativních a obchodních centrech a dále v objektech občanské vybavenosti, jako jsou správní budovy, školy a nemocnice. Vytváří dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (koberec, dlažba, PVC, parkety atd.). 

Oblasti použití:

 • roznášecí vrstva v těžkých plovoucích podlahách
 • náhrada cementových potěrů (vyjma vlhkých míst jako bazény, prádelny atd.)
 • potěr pro podlahové topení
 • potěr na oddělovací vrstvě

Typy litého anhydritového potěru ANHYMENT se liší podle použitého pojiva - síranu vápenatého, který se vyrábí v různých formách, zejména jako bezvodý (anhydrit) nebo tzv. alfa-půlhydrát, případně jejich kombinace. Standardně se vyrábí a dodává směs pro lité podlahové potěry ve třech pevnostních tříd C20, C25 a C30.

TYPY LITÉHO ANHYDRITOVÉHO POTĚRU ANHYMENT

ANHYMENT®AE

Litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého používaný výhradně pro lité podlahy (pro roznášecí vrstvu). Jako pojivo se pro ANHYMENT®AE používá termický anhydrit – bezvodý síran vápenatý. Dalšími složkami jsou písek, voda a přísady.

ANHYMENT®FE

Litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého používaný výhradně pro lité podlahy (pro roznášecí vrstvu). Jako pojivo se pro ANHYMENT® FE používá α-sádra – půlvodý síran vápenatý. Dalšími jsou písek, voda a přísady.

Hlavní výhody anhydritového litého potěru ANHYMENT jsou:

 • Vynikající rovinatost povrchu (do dvou milimetrů na dvou metrech)
 • Velmi rychlá realizace pokládky (až 1500m2 za směnu)
 • Vhodný v kombinaci s podlahovým vytápěním (dokonale obtéká trubky)
 • Rychlý a stejnoměrný přenos tepla – rychlejší náběh a menší setrvačnost podlahového topení = úspora nákladů na vytápění
 • Úspora nákladů – bez stěrkování, menší tloušťka potěru (od 30 mm)
 • Redukce tloušťky potěru – snížení zátěže stropních konstrukcí
 • Úspora času a pracovníků na stavbě
 • Úspora elektrické energie a vody na stavbě
 • Bez složitých strojních zařízení na stavbě
 • Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory
 • Na místě nezůstávají nespotřebované zbytky
 • Vysoká pevnost, minimální roztažnost
 • Konstantní kvalita – vyrábí se pomocí počítačem řízené technologie
 • Nepraská a nedeformuje se, není třeba používat výztuže
 • Realizace velkých ploch s omezeným prováděním dilatačních spár
 • Zrychlení výstavby díky snadné manipulaci s materiálem (realizace podlah rodinného domu se zkrátí přibližně na polovinu)
 • Pochůznost po 24 - 48 hodinách, zatížitelnost po 4–5 dnech

Obecné vlastnosti litého anhydritového potěru ANHYMENT:

 • Suchá objemová hmotnost 2100 kg/m3
 • Zpracovatelnost 240 minut od výroby
 • Pochůznost jeden až dva dny v závislosti na teplotě, vlhkosti prostředí a na typu pojiva
 • Zatížitelnost čtyři až pět dní v závislosti na teplotě, vlhkosti prostředí a na typu pojiva
 • Objemové změny 0,1 mm/m

Litý potěr ANHYMENT se používá pro podlahové roznášecí vrstvy a slouží buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.), nebo přímo jako nášlapná vrstva pod speciální povrchové úpravy (epoxidové stěrky).

LITÉ POTĚRY POD FINÁLNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY

Nevýhody „betonových“ podlah (pomalá pokládka, nerovnost povrchu, velká vrstva materiálu atd.) řeší moderní lité podlahy, kdy se podlahová směs ukládá – lije pomocí čerpadel. Pokládka je tak nesrovnatelně rychlejší, lité podlahy mají většinou samonivelační účinek a není problém s nimi dosáhnout téměř ideální rovinatosti. Vrstvy litých podlah lze pokládat v síle již od tří centimetrů.

Více informací

ANHYMENT A MODERNÍ KUCHYNĚ

U betonových podlah může činit výškový rozdíl v rozích jedné místnosti i několik centimetrů, který budete jen obtížně vyrovnávat. To potom značně komplikuje instalaci moderní kuchyně v jedné dlouhé lince. S litým potěrem Anhyment se lze těmto problémům prakticky vyhnout.

Více informací 

ANHYMENT A LAMINÁTOVÉ ČI DŘEVĚNÉ PODLAHY

Stávající způsob pokládky betonových potěrů je velmi náročný na čas a kvalitu zpracování, velkou roli zde hraje „lidský faktor“. Proto často vznikají nerovnosti, které jsou větší než dva milimetry při použití dvoumetrové srovnávací latě. Mezi nejvážnější chyby při pokládce laminátových podlah patří jejich pokládka na nevyrovnaný povrch. Výsledkem je pak prohýbání podlahy při chůzi, následkem toho se tvoří spára, kam se dostává voda a nečistota. Dobrý podlahář vám jistě nabídne dodatečné vyrovnání betonového potěru vyrovnávací stěrkou. Pokud však nechcete „vyhazovat“ peníze za vyrovnání podkladu, uvedené nerovnosti mohou způsobit rychlé opotřebení laminátové podlahy. Naopak základní vlastností Anhymentu je bezvadná rovinatost právě do dvou milimetrů při použití dvoumetrové latě. Použití Anhymentu usnadní práci vašemu podlaháři a vy se zároveň budete dlouho těšit z vaší nové podlahy.

Více informací

ANHYMENT A KOUPELNA

Nejčastěji používanou finální vrstvou na podlahách v koupelnách je dlažba, u které je rovný a dobře připravený podklad prakticky nutností. Lité anhydritové potěry ideálně splňují požadavek na rovný podklad, řada stavebníků má však obavy z jejich použití v koupelnách kvůli vlhkosti s poukazem na to, že jde o produkt na bázi sádry. Tato obava není zcela na místě. Je sice pravda, že anhydritové potěry nelze použít v trvale vlhkých prostorách jako jsou sauny a garáže, ale litý potěr Anhyment je možné použít i v koupelnách.

Více informací

REKONSTRUKCE STARÝCH PODLAH

Máte-li v úmyslu vybudovat ve vašem domě podlahové topení, nevyhnete se rekonstrukci stávajících podlah. Pokud použijete betonovou mazaninu, musíte uvažovat s tloušťkou 6 až 8 centimetrům. V důsledku toho dojde ke zvýšení celkové výšky podlahy a ke snížení světlé výšky místností, nemluvě o nutnosti úpravy dveří a jejich zárubní. U půdních vestaveb bývá navíc problém u starých trámových stropů, protože použitím betonových podlah dojde k většímu zatížení nosné konstrukce. Právě v takovém případě bude výhodné přizvat na pomoc Anhyment nebo Cemflow. V takovém případě stačí tloušťka potěru nad trubkou podlahového topení pouze 35 mm.

Více informací

POTĚR VHODNÝ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Optimálním řešením pro vytápěné podlahy je použití právě anhydritových litých potěrů Anhyment, kdy výška podlahové vrstvy nad trubkami podlahového topení může být snížena už na 3,5 cm. Volbou Anhymentu tak lze nevýhody podlahového topení částečně eliminovat. Nezanedbatelnou výhodou tohoto řešení jsou spolu s nižší vrstvou podlahy i nižší náklady na topné energie. Podlahu není nutno dále vyztužovat, díky samonivelačním vlastnostem Anhymentu lze dosáhnout téměř ideální rovinatosti. Podlahové topení se realizuje v rámci roznášecí vrstvy.

Více informací


Ukládka anhydritového litého potěru ANHYMENT probíhá čerpáním gumovými hadicemi. Délka hadic může být až 200 m v horizontálním směru nebo až 100 m ve vertikálním směru. Čerstvou tekutou směs čerpadlo přečerpá na určené místo, kde ji pracovníci rychle zpracují do požadované roviny. Dále je rozléván do příslušné požadované tloušťky konstrukce a jednoduchým způsobem (rozvlňování) je hutněn a srovnáván.

Za den je možné nalít plochu až 1500 m². Po skončení práce se zařízení ze stavby ihned odváží – zůstane po nás jen hotová podlaha, která je do 48 hodin pochozí. Na místě nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu. Je tudíž šetrný k již upraveným plochám např. zahradám, na stavbě také není potřeba mít zdroj vody a elektrické energie. 


Ceník litých potěrů

Ceník litých potěrů a cementových pěn je společný pro všechny produkty. Stačí si pouze vybrat oblast odběru - Čechy, Praha nebo Morava.

Vybrat ceník


Produktový list Anhyment
Produktový list Anhyment
Produktový list obsahuje informace o litém anhydritovém potěru ANHYMENT - jeho varianty, vlastnosti, výhody, oblasti použití atd.
Technický list Anhyment.pdf
Technický list Anhyment.pdf
Prohlášení o vlastnostech Anhyment.pdf
Prohlášení o vlastnostech Anhyment.pdf
Schéma: Litý potěr Anhyment na separační vrstvě
Schéma: Litý potěr Anhyment na separační vrstvě
Uvedený typ podlahového souvrství vychází z akustické studie dle normy ČSN EN 73 0532 vypracované v ateliéru stavební fyziky spol. ATELIER DEK. Přesné tloušťky podlahových vrstev vám sdělí naši obchodníci.
Schéma: Litý potěr Anhyment - plovoucí
Schéma: Litý potěr Anhyment - plovoucí
Uvedený typ podlahového souvrství vychází z vypracované akustické studie dle normy ČSN EN 73 0532 vypracované v ateliéru stavební fyziky spol. ATELIER DEK. Přesné tloušťky podlahových vrstev vám sdělí naši obchodníci.
Schéma: Litý potěr Anhyment - vytápěný
Schéma: Litý potěr Anhyment - vytápěný
Uvedený typ podlahového souvrství vychází z vypracované akustické studie dle normy ČSN EN 73 0532 vypracované v ateliéru stavební fyziky spol. ATELIER DEK. Přesné tloušťky podlahových vrstev vám sdělí naši obchodníci.
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí
Uvedený typ podlahového souvrství vychází z vypracované akustické studie dle normy ČSN EN 73 0532 vypracované v ateliéru stavební fyziky spol. ATELIER DEK. Přesné tloušťky podlahových vrstev vám sdělí naši obchodníci.
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí (na klenbě)
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí (na klenbě)
Uvedený typ podlahového souvrství vychází z vypracované akustické studie dle normy ČSN EN 73 0532 vypracované v ateliéru stavební fyziky spol. ATELIER DEK. Přesné tloušťky podlahových vrstev vám sdělí naši obchodníci.
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí (na dřevěné konstrukci
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - plovoucí (na dřevěné konstrukci
Uvedený typ podlahového souvrství vychází z vypracované akustické studie dle normy ČSN EN 73 0532 vypracované v ateliéru stavební fyziky spol. ATELIER DEK. Přesné tloušťky podlahových vrstev vám sdělí naši obchodníci.
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - vytápěný
Schéma: Cementová litá pěna Poriment + litý potěr Anhyment - vytápěný
Uvedený typ podlahového souvrství vychází z vypracované akustické studie dle normy ČSN EN 73 0532 vypracované v ateliéru stavební fyziky spol. ATELIER DEK. Přesné tloušťky podlahových vrstev vám sdělí naši obchodníci.

ANHYMENT se vyrábí tzv. mokrou cestou, kdy se v centrální výrobně namíchá směs v konzistenci připravené přímo pro ukládku. Směs je vyráběná v betonárnách skupiny Českomoravský beton s plně automatizovaným systémem řízení dle speciálních a ověřených receptur. Díky automatizované výrobě vyniká konstantní kvalitou.


Litý anhydritový potěr ANHYMENT se na stavbu dopravuje autodomíchávačem, kde se ukládá do malého šnekového čerpadla. Čerpadlo směs tlačí gumovými hadicemi o průměru 50 mm až na požadované místo. To může být od čerpadla vzdáleno až 200 metrů, nebo může být ve výšce až 100 metrů.


Litý potěr ANHYMENT nachází široké uplatnění při realizaci litých podlah v bytových domech i administrativních a občanských budovách.

OC Central Chomutov

Chomutov

Podlahy - Anhyment AE 20 6.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 3.000 m2

 

 

Domov pro seniory v Litoměřicích

Litoměřice

Podlahy - Anhyment 4.000 m2, Poriment 4.000 m2, Cemflow 2.000 m2

Střecha - Poriment PS 500 2.000 m2  

 

Bytové domy Slaný

Slaný

Podlahy - Anhyment 6.000.m2, Poriment 6.000 m2

 
 

Bytový dům Sluneční náměstí

Praha 13, realizace 2004

Výšková budova  21 nadzemních podlaží

Podlahy - Anhyment, Poriment 20.000 m2

Zdění - Malmix

 
 

Obchodní centrum Slovanský dům

Praha 1

Podlahy - Anhyment 15.000.m2

 
 

Řadové rodinné domy Klausova ul.

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 8.000 m2
Zdění – Malmix

 
  

Obytný soubor Ve Slatinách

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2


 

Bytový dům Bydlení nad Mazankou IV

Praha 8

Stavba získala titul Best of Realty 2006
Podlahy – Anhyment, Poriment 17.000 m2

 

Rezidence Mlynářka

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění - Malmix

 
 

Obytný soubor Slunečný vršek

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix


 

Rodinné domy Hostivice a Průhonice

Praha – západ, Praha – východ

Podlahy – Anhyment

Bytový Dům Slunečnice

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 15.000 m2


Obytný soubor Galerie nad Vltavou

Praha 8

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix


 

Obytný soubor Nová Harfa

Praha

Podlahy – Anhyment 40.000 m2

Administrativní budova Smíchov Gate

Praha 5

Zdvojené dutinové podlahy s vrstvou litého potěru
Podlahy – Anhyment 9.000 m2
Střecha – Poriment

Obytný soubor Nové Zahradní město

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 50.000 m2
Zdění – Malmix

BB Centrum – Building E

Praha 4

Podlahy – Anhyment, Poriment 3.000 m2

Sportovní centrum Brumlovka

Praha 4

Podlahy – Anhyment, Poriment 5.000 m2

BB Centrum Beta

Praha 4

Podlahy – Anhyment 2.000 m2


 

Bytový dům Petržílkova

Praha 13

Výšková budova o 21 nadzemních podlaží
Podlahy – Anhyment, Poriment 20.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění – Malmix


 • Lití podlahy anhydritovým potěrem ANHYMENT
 • Připravené podlahové topení před zalitím
 • Zalití trubek podlahového topení
 • Lití podlahy anhydritovým potěrem ANHYMENT
 • Nivelace anhydritového potěru ANHYMENT
 • Hotová podlaha z potěru ANHYMENT

Anhyment zajistí perfektně rovnou podlahu

Instruktážní video o značkovém produktu Anhyment popisuje výrobu a dopravu litého samonivelačního potěru na stavby, výhody, způsoby realizace a využití Anhymentu. Součástí je ukázka referenčních staveb.

Anhyment je vhodný pro tyto typy staveb:

Klíčový kontakt pro Anhyment

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Marko Kraševac
 Marko Kraševac
Telefon 606 664 286
Kalkulátor tloušťky litého potěru Kalkulátor slouží jako pomůcka pro výpočet tloušťky litého anhydritového potěru ANHYMENT a litého cementového potěru CEMFLOW.

Kontakt pro pokládku

Zprostředkování návrhu a pokládky litých podlah na klíč zajistí:

Karel Kos
 Karel Kos
Telefon 724 954 551
Čekejte prosím....